Skip to content
Sök

Bli ledare

Nydala lägergård

Välkommen till Nydala lägergård

Vår lägergård drivs av ca 50 ideella ledare varje sommar, tack vare dessa ledare får 400 barn gå på läger.

De som engagerar sig ideellt gör det inte för pengarnas skull utan för att det är kul och känns värdefullt. Många återkommer till oss år efter år vilket är ett kvitto på att erfarenheten motsvarar deras förväntningar. Varje sommar erbjuder vi över femtio ideella uppdrag på vår lägergård.

Att engagera sig ideellt på lägergårdarna ger stora möjligheter! Som ideell hos oss får du chans att utvecklas på många olika sätt. Tillsammans med andra får du chans att prova på att driva en verksamhet som skapar goda sommarminnen för nästan 1000 barn och ungdomar varje sommar. Efter sommaren får du ett intyg som visar på din insats och du kan använda detta som en positiv merit i ditt CV när du söker framtida jobb. För alla ideella erbjuds också  kostnadsfria utbildningar under våren. Läs mer om detta under ”utbildningar”.

På Nydalas lägergård, belägen vid Nydalasjön i Umeå, bedrivs lägerverksamhet under dagtid kl. 9-15 på vardagar, som ledare är du på plats mellan kl. 8-16.

Beroende på uppdrag kan det behövas en del förkunskaper. Genomgående vill vi att du är intresserad av lägerverksamhet och/eller att jobba med barn och ungdomar. En del uppdrag kräver också ledarskapserfarenheter och kunskap om olika aktiviteter/teman som våra läger innehåller. Flera av aktiviteterna erbjuder vi utbildningar för under våren. Utöver detta strävar vi efter att ha bred språkkunskap på våra lägergårdar, så kunskap i flera språk är meriterande.


BRA ATT VETA INNAN DU SÖKER

 • Förebild – Alla som engagerar sig ideellt på lägergården ska vara medvetna om att de är en förebild för de som vistas på lägergården, stora som små och att de är en förebild även efter sin tid som ideell. Alla bär ansvar för att samtliga på gården får vara sig själva och utvecklas i en trygg miljö. Alla är också gemensamt ansvariga för att ta hand om gårdens materiella resurser och följa gårdens regler och rutiner.
 • Introduktion och planering – Innan sommaren anordnas en utbildnings- och planeringshelg inför sommaren, denna helg kallas Upptakten och sker separat för Norrbyskär respektive Nydala. Under helgen ges en grundläggande ledarskapsutbildning, introduktion i rutiner och annan information som är viktig inför sommaren. Detta är ett bra tillfälle att lära känna lägergården och dess verksamhet samt träffa de andra som ska vara på lägergården under sommaren. Helgen är kostnadsfri.
 • Efter sommaren anordnas en återsamlingshelg som kallas Återträffen. Syftet med återträffen är att utvärdera sommaren, fundera på hur nästa sommar kan bli ännu bättre och att återförenas och umgås. Helgen är kostnadsfri.
 • Tillsammans – Även om alla på gården har ett eget fokusområde så är det viktigt att hjälpas åt. Gården drivs av alla gemensamt och även om alla har olika fokusområden beroende på vilket uppdrag man har så ska alla också vara beredda att hjälpa och stötta varandra. Vissa dagar kan det krävas att man jobbar med något annat än det kanske var tänkt och för att verksamheten ska flyta på bästa sätt så är det viktigt att alla har den flexibiliteten.
 • Tröja – Alla som har uppdrag hos oss får en tröja med KFUM-tryck.
 • Reseersättning – Under tiden på lägergården och vid obligatoriska träffar kan reseersättning utbetalas för resa till och från lägergården om de har mer än 5 mil enkel väg från din hemort. Ersättningen är 75% av billigaste resesätt, maximalt 1000kr.
 • Utdrag ur belastningsregistret – OBS! Innan du påbörjar ditt uppdrag hos oss ska du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv via Polisens hemsida. Beställ utdraget när du vet att du fått ett uppdrag och visa det enligt informationen som kommer att skickas ut när du fått ett uppdrag. Notera också att det tar ca två veckor att få utdraget hemskickat.

 

Uppdrag på läger

Varje enskilt läger har sina egna ideella ledare som består av en lägerchef, 1-2 st lägerledare och eventuellt 1-2 st ledare under 18 år. Nedan finns beskrivning av dessa tre ideella uppdrag. Varje läger har ett eget tema så som studsmatta, klättring o.s.v. det är bra om de som ska vara ledare på lägret har tidigare erfarenhet och kunskap om detta tema så att de kan skapa ett läger som går i linje med beskrivningen av lägret. Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder där varje period är 2-3 veckor. Det är önskvärt att ledare vill engagera sig ideellt under en sammanhängande  period.

Period 1: 21 juni – 9 juli (v.25-27)
Period 2: 12 juli – 23 juli (v. 28-29)
Period 3: 2 aug – 20 aug (v. 31-33)

  Ledare under 18 år

  LEDARE UNDER 18 ÅR
  Varje enskilt läger har 1-2 ledare under 18 år som fungerar som hjälpledare under lägret och handleds av lägerchefen. Utifrån förkunskaper och i samråd med lägerchefen är de med och jobbar aktivt med deltagarna, instruerar och inspirerar. Varje läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering men för att lägret ska bli riktigt bra är det viktigt att ledare och lägerchef samarbetar. Att vara ledare under 18 år är lärorikt och spännande och förhoppningsvis ger det mersmak och lockar till att bli framtidens ledare och lägerchefer.

  Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Gärna kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v).
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
  Ersättning: Lunch samt 150 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 16 år

  Lägerledare

  Lägerledarens uppgift är att arbeta aktivt med deltagarna, instruera och inspirera dem i lägrets tema samt skapa en trygg miljö som gör att de vågar utmana sig själva och utvecklas. Att vara lägerledare kräver mycket energi men ger också väldigt mycket tillbaka. Varje lägerledare är specifikt ansvarig för en mindre grupp barn. Även om lägerchefen är ansvarig för lägret så sker planering och utvärdering i samråd med ledarna.

  Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v)
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
  Ersättning: Lunch samt 200 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 18 år

  Lägerchef

  Alla läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av lägret. Lägerchefen är kontaktperson mellan lägret och de övriga på lägergården samt mellan lägret och lägerbarnens föräldrar innan och under lägret. Lägerchefen är ansvarig för att alla barn får en trevlig lägerupplevelse och att lägrets syfte och målsättning uppfylls. Det är lägerchefens uppgift att coacha lägerledarna och på bästa sätt tillsammans med dem skapa ett bra klimat där alla, både barn och ledare, får vara sig själva och utvecklas.

  Förkunskaper: Erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Grundläggande kunskap i ledarskap. Kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v)
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
  Ersättning: Lunch samt 250 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 18 år

Uppdrag på gården

För att verksamheten på lägergården ska fungera så krävs förutom ideella lägerledare också ideella som tar hand om gården. Lägergården har sju  gårdsuppdrag; Lägergårdschefer, Gårdsvärd, Praktikus och Gårdsaspiranter. Gårdsvärd, Praktikus och Lägerchefer handleds av  lägergårdscheferna. Gårdsaspiranterna handleds av Gårdsvärd och Praktikus. Aspiranterna och handledarna kommer tillsammans överens om hur mycket ansvar och vilka uppgifter som aspiranterna får.

Lägergården har en gårdsledning som består av två Lägergårdschefer, Gårdsvärd och Praktikus. Gårdsledningen bär ansvaret för att planering och genomförande av den verksamhet som finns på gården håller hög kvalitet samt att alla mår bra. Gårdsledningen handleds av anställda tjänstemän på KFUM som ytterst ansvarar för lägergårdens verksamhet men som inte alltid finns på plats på Nydala.

Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder, varje period är 2-3 veckor. Gårdspersonalens uppdrag är minst en period långt.

  Gårdsaspirant

  Gårdsaspiranten handleds av Praktikus och Gårdsvärd och tillsammans hjälps de åt med uppgifterna på gården så som lunchservering, diskning och hålla gården ren och snygg. Uppdraget kan formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet. Att vara gårdsaspriant är ett tillfälle att träna på att ta ansvar och prova på olika uppgifter på gården vilket förhoppningsvis ger det mersmak och lockar till att bli framtidens Gårdsvärd eller Praktikus.

  Förkunskaper: Intresserad av ledarskap och lägerverksamhet. Serviceinriktad, ordningsam och ”händig”.
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
  Ersättning: Lunch samt 150 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 16 år

  Gårdsvärd

  GÅRDSVÄRD
  Gårdsvärdens målsättning är att hålla lägergården hel och ren samt bidra till att skapa god stämning och en trygg miljö där alla, både deltagare och ideella, får möjlighet att utvecklas. Fokus ligger på städning av inomhusmiljöer samt lunchservering och diskning. Gårdsvärden tillsammans med Praktikus handleder gårdsaspiranter och fördelar uppgifter mellan sig. Gårdsvärden ingår i gårdens ledningsgrupp och delar således ansvaret för planering och kvalitetssäkring med lägergårdschef och praktikus. Gårdsvärden handleds av lägergårdschefen.

  Förkunskaper: Intresserad av ledarskap och lägerverksamhet. Erfarenhet som lägerledare eller gårdsuppdrag på en lägergård eller liknande verksamhet. Självgående, serviceinriktad, ordningsam och praktisk.
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
  Ersättning: Lunch samt 200 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 18 år

  Lunchansvarig

  Lunchansvarig har som målsättning är att ge lägergården lunch och mellanmål, hålla ordning i köket och arbeta i gårdsteamt samt bidra till att skapa god stämning och en trygg miljö där alla, både deltagare och ideella, får möjlighet att utvecklas. Fokus ligger på livsmedelshantering, tillagning av lunch och mellanmål samt inköp av livsmedel. Lunchansvarig tillsammans med Gårdsvärden lägger upp schemat för dagen och tillsammans med gårdsaspiranter fördelar uppgifter mellan sig. Lunchansvarig ingår i gårdsteamet och därmed ansvara för att allt praktiskt på lägergården rullar på smidigt. Gårdsvärden handleds av lägergårdscheferna och lägeransvarig.

  Förkunskaper: Erfarenhet av att vara i kök eller café, kunskap om livsmedelshantering alternativ tidigare haft uppdrag som Gårdsvärd eller Gårdsaspirant på lägergården.

  Utbildningar & träffar : Upptaktshelgen,Periodsupptakt, Genomgång av Lunch och mellanmål.

  Ersättning: 325 kr/dag

  Ålderskrav: minst 16 år

  Lägergårdschef

  Varje period har två lägergårdschefer. Lägergårdscheferna jobbar i ett team och samordnar de olika verksamheterna och aktiviteterna på och kring lägergården. Lägergårdscheferna är ansvariga för det som sker på lägergården med stöd från de anställda tjänstemännen som ytterst ansvarar för verksamheten men som inte alltid finns på plats på Nydala. Lägergårdschefernas huvudsakliga uppgifter är att planera och koordinera alla aktiviteter och läger på gården,  hålla i de regelbundna personalmötena, upprätthålla och kvalitetssäkra rutiner, finnas till stöd för all personal, ansvara för rapportering av aktivitetsstöd samt vara lägergårdens ansikte utåt när det kommer besökare . En lägergårdschef fokuserar på administrativa uppgifter och en lägergårdschef på handledande av ledare. I sitt uppdrag har Lägergårdscheferna de övriga i gårdsledningen (Gårdsvärd och Praktikus) som hjälp. Uppdraget är intensivt, utvecklande och spännande.

  Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantsutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet som lägerledare eller från gårdsuppdrag på en lägergård. God förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmåga att coacha andra människor och låta dem växa och utvecklas.
  Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) samt Ideell chef
  Ersättning: Lunch samt 400 kr/dag
  Ålderskrav: Minst 20 år

Hitta till oss

Du kan cykla, ta bussen eller bilen till oss. Buss nummer 8 går till Tomtebo sedan går du sista sträckan.

Kontakt