Skip to content
Sök

Jobba hos oss

Välkommen att söka jobb hos oss!

Vår verksamhet utvecklas och växer hela tiden och därför är vi ofta i behov av nya medarbetare. Under sommarperioden så behöver vi också ideellt arbetande lägerledare på våra lägergårdar.  Aktuella tjänster utannonseras på Platsbanken och här nedan.

KFUM Umeå är en idéburen, ideell förening som arbetar för att skapa möjligheter för unga människor. Vi gör det genom idrott, sommarläger, lägerskolor, kurser, yrkesutbildningar och socialt arbete. KFUM är en aktiv samhällsaktör som  vill ligga i framkant när det gäller att skapa meningsfull verksamhet tillsammans med unga människor. Vi är ca. 1000 medlemmar, 15 årsanställda och över 300 ideellt engagerade.

Förutom de anställningar som beskrivs nedan söker vi också ideellt engagerade som vill jobba ideellt på Norrbyskärs lägergård och på Nydalas aktivitetscenter samt som basket-, volleyboll- och klätterledare.


Föreningsutvecklare och kanslichef till KFUM Umeå

OM FÖRETAGET

KFUM Umeå är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA-YWCA som finns 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor. I Sverige finns det cirka 150 KFUM-föreningar som gemensamt samlar över 45 000 medlemmar. KFUM Umeå är en av landets största KFUM-föreningar och har idag cirka 1000 medlemmar, 15 årsanställda och över 300 ideellt engagerade. Vi är en idéburen, ideell förening som arbetar för att stärka unga genom meningsfulla aktiviteter och personlig utveckling i trygga och välkomnande miljöer. Läs mer om föreningen på www.kfum.nu

KFUM:s vision är att bidra till att unga människor mår bra och har en framtidstro, att unga människor har utrymme att utvecklas och en möjlighet att leva i en värld som är trygg, hållbar och jämlik. Hos oss får unga möta människor som lyssnar och peppar och ger dem ett sammanhang att växa i. Oavsett om det handlar om ideell verksamhet, socialt arbete, eller utbildning så erbjuder KFUM verksamhet som bygger både självkänsla och självförtroende.

DINA ARBETSUPPGIFTER

I rollen som föreningsutvecklare och kanslichef ingår chefskap över kansli och dess personal samt övergripande ansvar för föreningens drift och utveckling i samverkan med anställda och förtroendevalda. Du förväntas ha ett agilt och coachande ledarskap som till stor del handlar om att samordna och att skapa förutsättningar för anställda och ideellt aktiva att själva leda, driva och utveckla sina respektive verksamheter. ”Utveckling genom ansvar” är något som vi vill ska genomsyra både kansli och föreningen i stort.

KFUM Umeås verksamhet består idag av bl.a. idrottsverksamhet, lägergårdar, NPF-verksamhet, stödboende, hostel och fastighetsuthyrning. Vissa av verksamheterna är ideella och drivs helt eller delvis av ideella krafter, andra är kommersiella med vinstdrivande syfte att finansiera föreningens kärnverksamhet. Som ansvarig ledare i en förening med många och olika verksamheter är det väsentligt att du förmår att leda utifrån föreningens värdegrund. Du gör prioriteringar utifrån ett övergripande perspektiv t.ex. genom att resursfördela mellan verksamheter i hög- respektive lågsäsong.

Som föreningsutvecklare förväntas du lägga stort fokus på utvecklingsarbete. I rollen ingår att nätverka, söka möjligheter till samarbeten och att säkra finansiering och projektstöd så att vår verksamhet kan växa. Detta gör du genom att se behoven och verka för samarbeten och gemenskap inom föreningen, samt genom att söka spännande samarbeten i Umeå. Mycket av det vi gör drivs i projektform och det är därför viktigt att du har förståelse för hur projekt bedrivs.

Tjänsten avser främst dagtid, men arbete utanför kontorstid förekommer.

DIN PROFIL

Vi söker dig som trivs med att leda anställda och frivilliga utifrån en samhällsvision. Du har förståelse för vad som skapar engagemang och inre motivation hos individer och hur medarbetares drivkrafter kan främjas. Med ditt stöttande och coachande ledarskap vågar du ge ansvar och frihet till andra att leda verksamheter, samtidigt som du har förmågan att fatta beslut och kunna sätta gränser. Du är en förebild och agerar med ett visionärt förhållningssätt. Ditt dagliga arbete genomsyras av prestigelöshet och ett engagemang att driva framåt och att hitta lösningar. Vidare är du en relationsskapande person, en god kommunikatör och en inspiratör för att tillsammans skapa förutsättningarna för att förvalta kärnverksamhet men också utveckla ny verksamhet. För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för att verksamheten är föreningsstyrd och kunna vara lyhörd för hur anställda, ideella och medlemmar vill utveckla verksamheten.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda personal i en värderingsdriven organisation vars mål är helt eller delvis ideella.

ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Norberg på tfn: 070-821 53 28. Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2022, via www.clockworkpeople.se