Skip to content
Sök

Det här är KFUM Umeå

Vår mission

Empowering young people

KFUM skapar mötesplatser utifrån ungas engagemang och aktuella behov. Här är det som knyter oss samman. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan hur och varför. Därför går det att hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM Umeå.

 • Vår målgrupp

  Vi riktar oss till:

  • unga 6-13 år genom meningsfulla aktiviteter (och personlig utveckling)
  • unga 13-35 år genom personlig utveckling (och meningsfulla aktiviteter)
 • Vår vision

  Vi eftersträvar en tillvaro där:

  • unga mår bra och har en framtidstro
  • unga har utrymme att utvecklas
  • unga har makt utifrån intresse och engagemang
  • unga lever i en värld som är hållbar och jämlik
 • Vår verksamhetsidé

  Vår verksamhet kännetecknas av:

  • meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
  • samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
  • body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
  • utveckling genom ansvar
  • hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
 • Vår värdegrund

  Våra värderingar vilar på:

  • en helhetssyn på människan
  • kristligheten
  • människors lika värde

Läs mer här nedanför

Från vår verksamhetsidé

Mötesplatser

Vi skapar mening för stunden och framtiden. KFUMs mötesplatser är meningsfulla och välkomnande och bygger på ungas aktuella behov.

Från vår verksamhetsidé

Glädje, trygghet och gemenskap

Vi brinner för att bygga verksamheter där unga kan utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra.

Från vår verksamhetsidé

BODY MIND SPIRIT

Vi är övertygade om att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra – som en helhet. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar för ett sunt liv – kropp, själ och ande (Body, Mind & Spirit). Det är våra grundstenar för hela vår verksamhet, både i Sverige och i resten av världen.

Från vår verksamhetsidé

Utveckling genom ansvar

Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM Umeå erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

Från vår verksamhetsidé

Hållbarhet

KFUM Umeå engagerar sig för att bidra till en hållbar utveckling, och har slagit fast i sina stadgar att arbeta för ett hållbart samhälle – såväl socialt som ekologiskt. KFUM gör detta genom att stödja och arbeta för FNs hållbarhetsmål ”De globala målen”. Vi vill i våra verksamheter inspirera medlemmar samt barn och ungdomar i allmänhet att ta aktiv del i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling och för vår gemensamma miljö.

VÅR VÄRDEGRUND

En helhetssyn på människan
Vi ser till hela människan. Vi är övertygade om att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Denna treenighet symboliseras av vår röda triangel – Body Mind Spirit.

Kristligheten
Kristligheten är en del av vår värdegrund sedan vår ungdoms­rörelse grundades 1844. Att vi är en kristlig förening betyder att vi visar varandra medmänsklighet och respekt, och agerar med kärlek och förlåtelse. Hos oss är alla välkomna oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller vad du tror på.

Människors lika värde
För oss är principen om alla människors lika värde grundläggande. Vi verkar för solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värnar grupper som inte har samma förutsättningar som andra. Vi arbetar för att alla unga ska ha samma möjligheter.

×