Årets mest hållbara förening 2021

11 februari 2022

KFUM Umeå har inför Umeå idrottsgala utnämnts till ”årets mest hållbara förening”, ett pris som delas ut av Umeå energi. Den kortare motiveringen lyder: Med ett inkluderande förhållningssätt får barn och unga växa i en demokratisk anda med framtidstro. Föreningen präglas av högt engagemang, trygghet och tillit. Grattis KFUM! Se filmen som presenterar KFUM Umeå som vinnare!

Den längre motiveringen lyder:

Vinnaren är världens största ungdomsrörelse vars mål är bidra till en aktiv fritid för barn och unga. De bygger verksamheter där unga kan utvecklas till trygga, modiga människor – och som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra.

Verksamheten i Umeå erbjuder olika aktiviteter med tonvikt på social och ekonomisk hållbarhet. Trots pandemin har de bland annat genomfört lägerverksamhet på Norrbyskär och Nydala med anpassningar där gemenskap och en positiv känsla betytt mycket för många barn och unga. De har även anpassat klätterverksamheten, basket och Volleyboll för att unga ska kunna ha en meningsfull fritid.

Inkludering är en tydlig markör – de använder betalningsmodellen ”betala efter förmåga” vilket har skapat möjlighet att erbjuda friplatser för de barn och ungdomar som behöver det – och som på så sätt fått möjlighet att ta del av verksamheten för en aktiv fritid.

En ledarutbildning finns för unga personer som får dem att växa som människor i en demokratisk anda. Föreningen präglas av högt engagemang och alla uppmuntras att höja sin röst och påverka, vilket skapat tillit till varandra och föreningen.

Vi ser att KFUM är en värdefull aktör och värdig vinnare av priset Årets mest hållbara förening 2021!