Ny elmotor på Nydala Lägergård

10 december 2021

KFUM Umeå har med stöd av Umeå kommun köpt in en ny och klimatsmart elmotor till verksamheten på Nydala lägergård. Bidraget, som kallas Miljöskjutsen, syftar till att stödja insatser som leder till minskad miljöbelastning, något som är i linje med föreningens ambitioner om ett hållbart samhälle. Elmotorn har under säsongen varit ett välkommet inslag i verksamheten.