Våra styrdokument

Under bearbetning, kompletteras efter hand (senast uppdaterat 2020-07-02)

 • Stadgar (2020-06-08)
 • Samlingsdokument vision, verksamhetsidé, värdegrund, målgrupp (2020-xx-xx)
 • Styrelsens arbetsordning (2020-07-02)
 • Styrelsens delegationsordning (2020-xx-xx)
 • Styrdokument för sektionsstyrelser (2020-xx-xx)
 • Policys
  • Intern information (2020-xx-xx)
  • Alkohol och droger (2020-xx-xx)
  • Barnskydd (2020-xx-xx)
  • Miljö (2020-xx-xx)
  • Finansiella placeringar (2020-xx-xx)
  • För anställda finns även policys för arbetsmiljö, sekretess och lön
 • Årsmötesprotokoll med bilagor (finns att ta del av här)
 • Årsredovisningar (finns att ta del av här)

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss i sociala medier

Translate »