• Nationellt och internationellt

    Nationellt och internationellt

Nationella och Internationella möjligheter

Här kommer du att hitta möjligheter nationellt och internationellt i KFUK-KFUM världen. Sidan skapades i januari 2019 och utskottet klurar löpande på hur den ska se ut och vilken information som behövs.

Omvärldsutskottet arbetar löpande med att leta information och sprida den till medlemmar i rörelsen. För att komma i kontakt med omvärldsutskottet så kan du skicka mail till omvarldsutskottet@kfum.nu 

För mer information nationellt och internationellt så kan du också titta på KFUM Sveriges kalender och prenumerera på deras nyhetsbrev.

Möjligheter 2019

Här finns de möjligheter som omvärldsutskottet hittills samlat ihop. I nuläget har vi beskrivningarna i en pdf som finns länkad här under. Om du vill ha mer information om något kontakta oss gärna!

Möjligheter 2019
Årshjulet med beskrivningar som pdf

Engagera mera

Vill du också engagera dig internationellt och vara med och leta fram möjligheter? Kontakta i sådana fall Omvärldsutskottet så att du kan vara med på våra möten.

Translate »