• Styr livet dit du önskar

    Styr livet dit du önskar

LEV-projektet

LEV-projektet

LEV-projektet syftar till att stötta ungdomar (15-25 år) med NPF eller liknande utmaningar till att hitta fungerande vardagsrutiner. Målet är att tillsammans utveckla ett arbetssätt som bidrar till att deltagaren tar vara på sina styrkor, resurser och drömmar samt att de medvetet jobbar mot en god hälsa och sina livsmål. Konkret så tränar vi unga vuxna i att:

  • Ha en positiv syn på sig själv och livet
  • Identifiera sina styrkor och drömmar
  • Uttrycka sina behov och stöd
  • Skapa konkreta handlingar
  • Varje dag påverka och styra livet i den riktning de vill

I utbildningen/projektet utgår vi från våra ledord: Riktning, Tillit, Fokus, Kontroll, Livsnjutning, Agera/Ansvar, Träning och Påverkan.

Läs mer i vår broschyr.

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig. eller leta upp oss på FB under ”LEV projektet – KFUM Umeå”.

Hälsningar
Nils, Marlene, Rikard, och Stina

Kontakta oss

Start Filosofi

Vi skapar möjligheter för unga människor

KFUM är en rörelse av unga människor, för unga människor. Vi tror att unga människors vardag idag kommer att påverka hur vårt samhälle ser ut i framtiden. För att vi ska få en bättre gemensam framtid behöver vi trygga och modiga människor som bryr sig om sig själva och andra. Det får vi genom att skapa möjligheter för unga människor att utvecklas och må bra, idag.

Följ oss på webben

Translate »