Lager_utbildningar

Utbildningar

Alla personer som har fått besked om att man fått ett ideellt uppdrag på någon av våra lägergårdar kan anmäla sig till en mängd olika utbildningar för att på ett bra sätt kunna genomföra sitt uppdrag. Observera att för vissa uppdrag är vissa utbildningar obligatoriska. Samtliga av våra utbildningar är i dagsläget gratis för medlemmar men personer med relevant uppdrag prioriteras i antagningsprocessen.

Anmäl dig till utbildningar HÄR!

 UTBILDNINGSPROGRAM 2018

 Upptakten Norrbyskär

Upptakten är Norrbyskärs årliga introduktionshelg där alla som ska jobba ideellt på Norrbyskär träffas inför sommaren.  Den här helgen är en utbildnings- och planeringshelg där vi lär oss om gården, uppdragen, KFUM och mycket mera. Det är också en bra mötesplats för ledare där vi lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Helgen är obligatorisk för alla som ska göra ett ideellt uppdrag i sommar!

När: 10-13 Maj

Var: Norrbyskärs lägergård

Upptakten Nydala

Upptakten är Nydalas årliga introduktionshelg där alla som ska jobba ideellt på Nydala träffas inför sommaren. Den här helgen är en utbildnings och planeringshelg där vi lär oss om gårdarna, uppdragen, KFUM och mycket mera. Det är också en otrolig mötesplats för ledare där vi lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Helgen är obligatorisk för alla som ska göra ett ideellt uppdrag i sommar!

När:  18-20 Maj

Var: KFUM Umeå (Järnvägsallén 20) på fredag kväll och Nydalas lägergård på lördag och söndag

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Värdskapsutbildning

Värdskap inom vår verksamhet handlar om hur vi tillsammans skapar en verksamhet där besökare på våra lägergårdar känner sig välkomna och hur vi kan samverka för ett bra bemötande. Under dagen utforskar vi tillsammans vad det unika är med att besöka just våra lägergårdar, samt hur vi kan förmedla detta.
En spännande utbildning för dig som har uppdrag på någon av våra lägergårdar under säsong och/eller lägersommaren som Instruktör, Bokningsvärd, Gårdsvärd, Praktikus, Lägergårdschef och Lägerchef.
När: 15 April kl 10.00-16.00
Var: KFUM Umeå, Järnvägsallén 20
Högre ledarskapsutbildning, HLU
HLU är en ledarskapsutbildning för de som ska handleda andra ideella ledare under sommaren. Utbildningen syftar till att ge dig de verktyg du behöver, så som kunskap om gruppdynamik, feedbackteorier och teambuilding. En spännande utbildning som varje år har nytt tema! Utbildningen är obligatorisk för alla som har handledande uppdrag, oavsett om du deltagit i HLU tidigare. Utbildningen erbjuds för alla som har följande uppdrag 2018:
Norrbyskär: Lägergårdschef, Aktivitetsansvarig, Hamnkapten, Lägerchef, Gårdsvärd, Praktikus
Nydala: Lägergårdschef, Gårdsvärd, Praktikus, Lägerchef
När:  20-22 April
 Var: Plats kommer inom kort!

AKTIVITETSUTBILDNINGAR

Första hjälpen/Hjärt-lungräddning

Extern utbildning genom Röda korset. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning samt att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga och ge första hjälpen vid sår – och brännskador. Inga speciella förkunskaper krävs. Mycket praktisk övning utlovas så oömma kläder rekommenderas. Erbjuds alla med uppdrag i sommar men antalet platser är begränsat, först till kvarn!

När:  26/5 kl 9.00-16.30
Var:  Druidgården, Storgatan 67

Seglingsutbildning

Lär dig grunderna i segling och prova på att segla. Bra utbildning för dig som ska jobba på läger i sommar där segling är ett inslag eller som ska ha ett uppdrag i hamnen på Norrbyskär. Utbildningen är på lägergården på Norrbyskär och huvudfokus ligger på att lära känna våra båtar och bli tryggare i sin egen segling. Under utbildningen varvar teori och praktik. Inga förkunskaper krävs.  Öppen för alla men förtur till de som i sommar har uppdrag som Hamninstruktör, Hamninstruktörsaspirant och Hamnkapten på Norrbyskär och Lägerchef och Lägerledare på seglingsläger på Nydala.

När:  1-3 Juni
Var: Norrbyskärs lägergård

Trygghet och samarbete, TS

Vad är poängen med aktiviteter om man inte har ett tydligt underliggande syfte? En pedagogik som genomsyrar all aktivitet och ett tydligt arbetssätt som alla instruktörer och ledare är väl utbildade i? Klättring, Segling, bågskytte mm är alla roliga och häftiga aktiviteter, men TS är det som ger våra aktiviteter syfte! Att kunna leda en grupp och få dem att utvecklas och jobba tillsammans lägger grunden för att gruppen ska kunna lära sig något tillsammans. Trygghet och Samarbete är tembuilding baserat på Project Adventure från USA.

Den här kursen är för dig som är intresserad av att jobba med grupper och hjälpa dem utvecklas. Kursen är ett väldigt bra komplement till våra övriga instruktörs- och ledarutbildningar. Vi rekommenderar därför den här kursen till alla som vill jobba ideellt hos oss.

När:  4-6/5
Var: Norrbyskärs lägergård

 Klättring, utbildningen ger ”Grönt kort”

Detta är en obligatorisk kurs för dig som har ett uppdrag som klätterledare/instruktörer på någon av våra lägergårdar och inte innehar grönt kort sedan tidigare. Utbildningen lär dig att genomföra topprepsklättring på ett säkert sätt. Utbildningen följer Svenska klätterförbundets norm för grundkurs i klättring och genomförs av auktoriserad klätterinstruktör. Efter avklarad utbildning och godkänd utbildning tilldelas du ett ”grönt kort”. Grönt kort” ger dig behörighet till att få säkra på alla klätterhallar anslutna till Svenska klätterförbundet. Du måste delta på båda tillfällena för att bli godkänd och få det gröna kortet.

När:  29 & 31 Maj kl 18.00-20.30 och 11 och 13 Juni kl 18.00-20.30

Var: Nydalas lägergård

Höghöjdsutbildning

Det här är kursen för dig som vill jobba som instruktör för höghöjdsaktiviteterna på Norrbyskär!  Under utbildningen lär vi oss att instruera och leda höghöjdsbanan, trapetzhoppet och klättertornet. Fokus ligger dels på det praktiska genomförandet och dels på hur vi kan genomföra utmanande aktiviteter som ett verktyg för grupp- och personlighetsutveckling. Efter genomförd utbildning krävs att du går som aspirant vid minst två tilfällen innan du får arbeta med grupper på egen hand. Vi ser gärna att du deltar i TS-utbildningen innan höghöjdsutbildningen.

När: 25-27 Maj
Var: Norrbyskärs lägergård 

Trampolinutbildning

Den här utbildningen är obligatorisk för dig som har ett  ideellt uppdrag på sommarens studsmattaläger på Nydala. Detta är en grundutbildning som inte kräver några förkunskaper. Du får lära dig grunderna i att hoppa trampolin samt hur du passar andra som hoppar. Det blir mycket praktisk övning så klä dig i bekväma träningskläder.

När:  23-24/5 kl 17-00-21.00. Närvaro på båda kvällarna är obligatoriskt.
Var: Nydalas lägergård

Le Parkour

Den här utbildningen riktar sig till dig som har ett ideellt uppdrag på sommarens Parkourläger på Nydala. Oömma kläder som ger stor rörelsefrihet rekommenderas!

När: 6/6 kl 10.00-16.00 och 16/6 kl 10.00-16.00
Var: Sparken vid älven, central Umeå

Sommarhack

Den här utbildningen riktar sig till dig som har ett ideellt uppdrag på sommarens sommarhackläger på Nydala. Du får lära dig att programmera i scratch.

Datum:  5 juni
Var: Umestan Företagspark hus 12. Kl 18-20.00

 

Följ oss på webben

Translate »