IDEELLA UPPDRAG PÅ NYDALA 2021

Varje enskilt läger har sina egna ideella ledare som består av en lägerchef, 1-2 st lägerledare och eventuellt 1-2 st ledare under 18 år. Nedan finns beskrivning av dessa tre ideella uppdrag. Varje läger har ett eget tema så som studsmatta, klättring o.s.v. det är bra om de som ska vara ledare på lägret har tidigare erfarenhet och kunskap om detta tema så att de kan skapa ett läger som går i linje med beskrivningen av lägret. Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder där varje period är 2-3 veckor. Det är önskvärt att ledare vill engagera sig ideellt under en sammanhängande  period.

Period 1: 21 juni – 9 juli (v.25-27)
Period 2: 12 juli – 23 juli (v. 28-29)
Period 3: 2 aug – 20 aug (v. 31-33)

Mer om varje läger på Nydala kan du läsa HÄR och mer om alla utbildningar vi erbjuder hittar du HÄR.

Välkommen att lämna din ansökan HÄR
Fill in your application for volunteering HERE

IDEELLA LEDARUPPDRAG

LÄGERCHEF

Alla läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av lägret. Lägerchefen är kontaktperson mellan lägret och de övriga på lägergården samt mellan lägret och lägerbarnens föräldrar innan och under lägret. Lägerchefen är ansvarig för att alla barn får en trevlig lägerupplevelse och att lägrets syfte och målsättning uppfylls. Det är lägerchefens uppgift att coacha lägerledarna och på bästa sätt tillsammans med dem skapa ett bra klimat där alla, både barn och ledare, får vara sig själva och utvecklas.

Förkunskaper: Erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Grundläggande kunskap i ledarskap. Kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v)
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
Ersättning: Lunch samt 250 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år


LÄGERLEDARE
Lägerledarens uppgift är att arbeta aktivt med deltagarna, instruera och inspirera dem i lägrets tema samt skapa en trygg miljö som gör att de vågar utmana sig själva och utvecklas. Att vara lägerledare kräver mycket energi men ger också väldigt mycket tillbaka. Varje lägerledare är specifikt ansvarig för en mindre grupp barn. Även om lägerchefen är ansvarig för lägret så sker planering och utvärdering i samråd med ledarna.

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v)
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning: Lunch samt 200 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år


LEDARE UNDER 18 ÅR
Varje enskilt läger har 1-2 ledare under 18 år som fungerar som hjälpledare under lägret och handleds av lägerchefen. Utifrån förkunskaper och i samråd med lägerchefen är de med och jobbar aktivt med deltagarna, instruerar och inspirerar. Varje läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering men för att lägret ska bli riktigt bra är det viktigt att ledare och lägerchef samarbetar. Att vara ledare under 18 år är lärorikt och spännande och förhoppningsvis ger det mersmak och lockar till att bli framtidens ledare och lägerchefer.

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Gärna kunskap om det tema lägret har (t.ex. studsmatta, klättring o.s.v).
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning: Lunch samt 150 kr/dag
Ålderskrav: Minst 16 år

 


IDEELLA GÅRDSUPPDRAG

För att verksamheten på lägergården ska fungera så krävs förutom ideella lägerledare också ideella som tar hand om gården. Lägergården har sju  gårdsuppdrag; Lägergårdschefer, Gårdsvärd, Praktikus och Gårdsaspiranter. Gårdsvärd, Praktikus och Lägerchefer handleds av  lägergårdscheferna. Gårdsaspiranterna handleds av Gårdsvärd och Praktikus. Aspiranterna och handledarna kommer tillsammans överens om hur mycket ansvar och vilka uppgifter som aspiranterna får.

Lägergården har en gårdsledning som består av två Lägergårdschefer, Gårdsvärd och Praktikus. Gårdsledningen bär ansvaret för att planering och genomförande av den verksamhet som finns på gården håller hög kvalitet samt att alla mår bra. Gårdsledningen handleds av anställda tjänstemän på KFUM som ytterst ansvarar för lägergårdens verksamhet men som inte alltid finns på plats på Nydala.

Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder, varje period är 2-3 veckor. Gårdspersonalens uppdrag är minst en period långt.

 LÄGERGÅRDSCHEF – LGC
Varje period har två lägergårdschefer. Lägergårdscheferna jobbar i ett team och samordnar de olika verksamheterna och aktiviteterna på och kring lägergården. Lägergårdscheferna är ansvariga för det som sker på lägergården med stöd från de anställda tjänstemännen som ytterst ansvarar för verksamheten men som inte alltid finns på plats på Nydala. Lägergårdschefernas huvudsakliga uppgifter är att planera och koordinera alla aktiviteter och läger på gården, skriva scheman och samplaneringar, hålla i de regelbundna personalmötena, upprätthålla och kvalitetssäkra rutiner, finnas till stöd för all personal, ansvara för rapportering av aktivitetsstöd samt vara lägergårdens ansikte utåt när det kommer besökare och vid föräldradagar. En lägergårdschef fokuserar på administrativa uppgifter och en lägergårdschef på handledande av ledare. I sitt uppdrag har Lägergårdscheferna de övriga i gårdsledningen (Gårdsvärd och Praktikus) som hjälp. Uppdraget är intensivt, utvecklande och spännande.

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantsutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet som lägerledare eller från gårdsuppdrag på en lägergård. God förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmåga att coacha andra människor och låta dem växa och utvecklas.
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) samt Ideell chef
Ersättning: Lunch samt 400 kr/dag
Ålderskrav: Minst 20 år

 

GÅRDSVÄRD
Gårdsvärdens målsättning är att hålla lägergården hel och ren samt bidra till att skapa god stämning och en trygg miljö där alla, både deltagare och ideella, får möjlighet att utvecklas. Fokus ligger på städning av inomhusmiljöer samt lunchservering och diskning. Gårdsvärden tillsammans med Praktikus handleder gårdsaspiranter och fördelar uppgifter mellan sig. Gårdsvärden ingår i gårdens ledningsgrupp och delar således ansvaret för planering och kvalitetssäkring med lägergårdschef och praktikus. Gårdsvärden handleds av lägergårdschefen.

Förkunskaper: Intresserad av ledarskap och lägerverksamhet. Erfarenhet som lägerledare eller gårdsuppdrag på en lägergård eller liknande verksamhet. Självgående, serviceinriktad, ordningsam och praktisk.
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
Ersättning: Lunch samt 200 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

 

PRAKTIKUS
Praktikus är ett uppdrag som kan liknas med en vaktmästare då ansvarsområdena är att serva lägergården så att den är i så gott skick som möjligt. Praktikus lagar och åtgärdar fel i fastigheterna både inomhus och utomhus. Praktikus  hjälper även vid behov till med lunchserveringen. Praktikus bidrar också till att skapa god stämning och en trygg miljö där alla, både deltagare och anställda, får möjlighet att utvecklas. Praktikus ingår i gårdens ledningsgrupp och delar således ansvaret för planering och kvalitetssäkring med lägergårdschef och gårdsvärd. Praktikus tillsammans med gårdsvärd handleder gårdsaspiranter och fördelar uppgifter mellan sig. Praktikus handleds av lägergårdschefen.

Förkunskaper: Intresserad av ledarskap och lägerverksamhet. Erfarenhet som lägerledare eller från gårdsuppdrag på en lägergård eller liknande verksamhet. Självgående, serviceinriktad, ordningsam och ”händig”. Körkort är önskvärt.
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
Ersättning: Lunch samt 200 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

 

LUNCHANSVARIG
Lunchansvarig har som målsättning är att ge lägergården lunch och mellanmål, hålla ordning i köket och arbeta i gårdsteamt samt bidra till att skapa god stämning och en trygg miljö där alla, både deltagare och ideella, får möjlighet att utvecklas. Fokus ligger på livsmedelshantering, tillagning av lunch och mellanmål samt inköp av livsmedel. Lunchansvarig tillsammans med Gårdsvärden lägger upp schemat för dagen och tillsammans med gårdsaspiranter fördelar uppgifter mellan sig. Lunchansvarig ingår i gårdsteamet och därmed ansvara för att allt praktiskt på lägergården rullar på smidigt. Gårdsvärden handleds av lägergårdscheferna och lägeransvarig.

Förkunskaper: Erfarenhet av att vara i kök eller café, kunskap om livsmedelshantering alternativ tidigare haft uppdrag som Gårdsvärd eller Gårdsaspirant på lägergården. 

Utbildningar & träffar : Upptaktshelgen,Periodsupptakt, Genomgång av Lunch och mellanmål.

Ersättning: 325 kr/dag

Ålderskrav: minst 16 år

 

GÅRDSASPIRANT
Gårdsaspiranten handleds av Praktikus och Gårdsvärd och tillsammans hjälps de åt med uppgifterna på gården så som lunchservering, diskning och hålla gården ren och snygg. Uppdraget kan formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet. Att vara gårdsaspriant är ett tillfälle att träna på att ta ansvar och prova på olika uppgifter på gården vilket förhoppningsvis ger det mersmak och lockar till att bli framtidens Gårdsvärd eller Praktikus.

Förkunskaper: Intresserad av ledarskap och lägerverksamhet. Serviceinriktad, ordningsam och ”händig”.
Utbildningar & träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning: Lunch samt 150 kr/dag
Ålderskrav: Minst 16 år

 

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss i sociala medier

Translate »