Ideella uppdrag på Norrbyskär

Att arbeta som ideell ledare på Norrbyskär är en fantastisk möjlighet att testa på en ny utmaning där du får utvecklas som person och ledare. Det är en möjlighet att få en underbar sommarupplevelse samtidigt som du knyter vänskapsband för livet och får en merit som väger tungt när du söker jobb i framtiden. Ideella ledare som jobbar hos oss är engagerade, har en professionell inställning och en attityd att “allt är möjligt” när vi gör det tillsammans. Ideella ledare hos oss är också goda förebilder och lever upp till KFUMs värderingar. Ett uppdrag på Norrbyskär är dock så mycket mer än ett arbete, det är ett tillfälle att lära känna sig själv och utvecklas som individ. Uppdragen kan vara krävande, men du får också väldigt mycket tillbaka; hög kvalitet i de utbildningar som du erbjuds, en gemenskap för livet samt testa på nya aktiviteter och utmaningar med andra. Ett engagemang inom KFUM är något som du länge bär med dig och som du har nytta av hela livet!

Lägersommaren på Norrbyskär är uppdelad i tre olika tidsperioder. Under varje period finns det möjlighet att välja en rad olika uppdrag. En del uppdrag pågår över en hel period och fokuserar på att hålla i aktiviteter för våra läger och sköta om gården. Dessa kallar vi “gårdsuppdrag”. Andra uppdrag pågår mellan en och två veckor där uppdraget är direkt knutet till något av de olika läger vi erbjuder. Dessa kallar vi “lägeruppdrag”. Vi ser positivt på att söka till flera läger som innebär att du stannar under en hel period, men det går givetvis att söka lägeruppdrag för kortare perioder än så. Tänk på att det för varje uppdrag finns utbildningar och träffar som är obligatoriska, dessa står under beskrivningen för varje uppdrag. Oavsett vilket uppdrag du väljer är du en del av en stor grupp ledare som alla har ett gemensamt mål: att ha roligt, må bra och utvecklas som människor, samt att ge lägerbarnen en fantastisk lägerupplevelse!

Period 1: 17/6-6/7

Period 2: 4/7-1/8

Period 3: 30/7-15/8

Vet du redan nu vilket uppdrag du vill söka är du välkommen att lämna din ansökan HÄR.

Vet du inte ännu vilket uppdrag du vill söka, hur din sommar ser ut eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att lämna in en intresseanmälan HÄR så hör vi av oss till dig. Tillsammans kan vi komma fram till något som passar bra dig.

If you would like to work as a volunteer you are welcome to fill in your application for volunteering HERE.

Mer om varje läger på Norrbyskär kan du läsa HÄR och mer om alla utbildningar vi erbjuder hittar du HÄR

 

IDEELLA LÄGERUPPDRAG

Under ett ideellt lägeruppdrag får du äran att jobba nära lägerdeltagarna och se till att de får en underbar lägerupplevelse! Det allra häftigaste med att ha ett lägeruppdrag är att du får lära känna deltagarna och bidra till deras personliga utveckling där du har möjlighet att observera hur de växer. Ett utmärkt tillfälle att utveckla dina egna ledaregenskaper. Vi utlovar långa dagar fyllda med utmaningar, men också framförallt skratt. Kanske får en lägerdeltagare dig som förebild, och svär att hen kommer “bli precis som dig när jag blir stor”. Att vara lägerledare kräver mycket energi men det ger också väldigt mycket tillbaka.

Tillsammans ser ni i ledarteamet till att deltagare får en underbar lägerupplevelse. Ni  arbetar aktivt med deltagarna, instruerar och inspirerar dem samt skapar en trygg miljö som gör att de trivs, vågar utmana sig själva och utvecklas. Dagarna fylls med lek, bad och aktiviteter såsom kanot, klättring och höghöjdsbana. 

Varje läger har sitt egna ledarteam som tillsammans planerar, genomför och utvärderar läget. Varje ledarteam består av en lägerchef och en eller flera lägerledare samt ledaraspiranter. Vilket av dessa lägeruppdrag du söker beror på din ålder samt tidigare erfarenheter av ledarskap. Oavsett uppdrag arbetar ni tillsammans som ett team och för deltagarna är det ingen skillnad. Det är bra om ledarteamet är med under periodens upptaktsdagar, som är två dagar i början på var och en av de tre perioderna under sommaren. Då får lägrets ledare lära känna andra ideella ledare och lägergården, samt delta i aktiviteter för ideella ledare. Vi ser positivt på att söka flera lägeruppdrag under en och samma period, och det är även något som tidigare ideella lägerledare rekommenderar.

 

LÄGERCHEF

Vill du bidra till att skapa fantastiska sommarminnen för barn och unga samtidigt som du utvecklar både andras och ditt egna ledarskap? Som lägerchef arbetar du aktivt med deltagarna, instruerar och inspirerar dem samt skapar en trygg miljö som gör att de trivs, vågar utmana sig själva och utvecklas. Utöver det ansvarar du över handledning av ditt ledarteam samt planering och utvärdering av lägret, med stöd av Programmis. Ditt lägerteam uppmärksammar, peppar och stöttar enskilda deltagare, samtidigt som ni ser till att lägret har en positiv gruppdynamik där alla mår bra. Passar perfekt för dig som har ett intresse av att jobba med barn och unga, intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, trygg, och pedagogisk. Du är också bra på att lyssna och förstå andra människor, skapa ett bra klimat på läger och kan utmana, stötta och utveckla lägerledare och lägeraspiranter.  Dina dagar som lägerchef är långa och händelserika där du spenderar dagarna tillsammans med deltagarna. Tillsammans fyller ni dagarna med lek, bad och aktiviteter samtidigt som ni lär känna varandra där du samtidigt handleder och delegerar uppgifter till ditt lägerteam. Du håller även i handledarsamtal och avstämningar med ditt ledarteam varje dag. I slutet av dagen inser du att du hjälpt både deltagare, ledare och dig själv att utvecklas och växa. 

Handledd av: Programmis

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Större erfarenhet av ledarskap. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan ledarskapsutbildning. Intresse av grupprocesser. 

Utbildning och träffar: HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning), Upptaktshelgen, samt  Återträffshelgen. TSU-utbildning är önskvärt. 

Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

 

LÄGERLEDARE

Vill du bidra till att skapa fantastiska sommarminnen för barn och unga samtidigt som du utvecklar ditt egna ledarskap? Som lägerledare arbetar du aktivt med deltagarna, instruerar och inspirerar dem samt skapar en trygg miljö som gör att de trivs, vågar utmana sig själva och utvecklas. Du är en del av ett lägerteam där ni uppmärksammar, peppar och stöttar enskilda deltagare, samtidigt som ni ser till att lägret har en positiv gruppdynamik där alla mår bra. Passar perfekt för dig som har ett intresse av att jobba med barn och unga, intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, trygg, och pedagogisk. Dina dagar som lägerledare är långa och händelserika där du spenderar dagarna tillsammans med deltagarna. Tillsammans fyller ni dagarna med lek, bad och aktiviteter
samtidigt som ni lär känna varandra. Du är deltar även i planering och utvärdering innan respektive efter lägret. 

Handledd av: Lägerchef på sitt läger

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen. TSU-utbildning är önskvärt. 

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

LÄGERASPIRANT

Vill du bidra till att skapa fantastiska sommarminnen för barn och unga samtidigt som du utvecklar ditt egna ledarskap? Att vara lägeraspirant är ett perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern för att vara lägerledare men vill lära dig mer om ledarskap och utveckla dina förmågor. Som aspirant får du arbeta tillsammans med mer erfarna lägerledare som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Som lägeraspirant arbetar du aktivt med deltagarna och är en del av ett lägerteam där ni uppmärksammar, peppar och stöttar enskilda deltagare, samtidigt som ni ser till att lägret har en positiv gruppdynamik där alla mår bra. Passar perfekt för dig som har ett intresse av att jobba med barn och unga och vill utvecklas som ledare. Dina dagar som lägerledare är långa och händelserika där du spenderar dagarna tillsammans med deltagarna. Tillsammans fyller ni dagarna med lek, bad och aktiviteter samtidigt som ni lär känna varandra. Du är deltar även i planering och utvärdering innan respektive efter lägret. 

Handledd av: Lägerchef på sitt läger, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen.

Ersättning: Kost, logi samt 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17. 

 

IDEELLA GÅRDSUPPDRAG

För att verksamheten på lägergården ska fungera så krävs förutom ideella lägerledare gårdspersonal som har olika typer av uppgifter på lägergården. Gårdespersonalen arbetar också ideellt och det är dem som håller i aktiviteter och tar hand om gården. När du har ett ideellt gårdsuppdrag bor, arbetar och umgås du tillsammans med andra i gårdspersonalen under en hel period. Ni lär känna varandra på djupet, stöttar varandra och kanske får du också vänner för livet. 

Gårdspersonalen spenderar dagarna med alla läger och träffar därmed alla barn och unga i verksamheten. Gårdsuppdragen skiljer sig åt i arbetsuppgifter, men på lägergården hjälper vi alltid varandra och arbetar som ett team. Det är alltså perfekt för dig som vill ha stor variation i dina arbetsuppgifter. 

Gårdsledningen består av Lägergårdschefen, Programmis, Gårdsvärd och Praktikus som arbetar övergripande och tillsammans med de tre verksamhetsområdena: instruktörer, hamnen och köket ser till att all verksamhet på lägergården rullar på. Du kan läsa mer om vad det innebär att ha någon av dessa uppdrag nedan.

Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder där varje period varar i mellan 3-4 veckor. Alla som har ett uppdrag som gårdspersonal ska arbeta minst en hel period, även om undantag förekommer.

 

Period 1: 17/6-6/7

Period 2: 4/7-1/8

Period 3: 30/7-15/8

 

 

LÄGERGÅRDSCHEF – LGC

Lägergårdschef är det perfekta uppdraget för dig med stor ledarerfarenhet inom KFUM och som brinner för att utveckla andra. Som LGC är du ansvarig över alla ideella ledare samt all verksamhet som bedrivs på lägergården under din period. LGC ansvarar över att samplanera all  verksamhet på lägergården under sin period tillsammans med Programmis, och de börjar därför uppdraget två dagar tidigare än övriga. Det passar dig som är bra på att lyssna och förstå andra människor, skapa ett bra klimat på lägergården och kan hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Tillsammans med gårdsledningen ansvarar LGC att all verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund. Du har ett ansvar över alla ideella ledare, men har ett särskilt handledaransvar över ideella ledare med gårdsuppdrag. Du och Programmis arbetar nära i ett team, där Programmis även är biträdande LGC och tar över när du är ledig. Dagarna spenderar du med varierande uppgifter där du sköter administration och logistik samtidigt som du uppmärksammar, stöttar, utmanar och utvecklar ideella ledare. Under dagens gång löser du de problem som kan uppstå på en lägergård där det är full fart. Vid dagens slut kanske du inser att du har utmanats och utvecklats lika mycket som alla andra ideella ledare. 

Handledd av: Lägeransvarig tjänsteperson

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet av att ha varit ledare för ett större antal personer. Ha god förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmågan att skapa ett klimat där alla på gården mår bra och utvecklas.

Utbildningar: HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) och/ eller Ideell chef (om du tidigare har deltagit i HLU), Upptaktshelgen samt Återträffshelgen

Ersättning: Kost, logi samt 350 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

Perioder för LGC och Programmis börjar två dagar tidigare än för övriga: period 1: 8/6-2/7, period 2: 30/6-24/7, period 3: 22/7-16/8

 

PROGRAMMIS

Det här uppdraget är helt perfekt för dig som älskar läger och har tidigare erfarenhet av det, men vill ha en större utmaning som inkluderar mer övergripande ansvar över lägerverksamheten. Du är ett stöd och resurs för läger där du handleder lägerchefer, bistår vid planering och utvärdering av läger, och koordinerar lägrens olika aktiviteter på lägergården. Tillsammans med LGC samplanerar Programmis all verksamhet på lägergården under sin period, och börjar därför uppdraget två dagar tidigare än övriga. Det passar dig som är bra på att lyssna och förstå andra människor, skapa ett bra klimat på lägergården och kan hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Tillsammans med lägerchefer ansvarar Programmis för att lägerverksamheten bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund. Som Programmis utmanar du lägerteamet och pushar dem till att utveckla lägerkonceptet. Du är även biträdande LGC och ni jobbar nära i ett team, det är du som tar över när LGC är ledig. Dina dagar kan se väldigt olika ut, ena dagen arbetar du administrativt, ringer föräldrar och bistår ett läger med planering, den andra dagen deltar du på ett kanotpass för att en lägerledare behöver vila och genomför sedan ett spex tillsammans med gårdspersonalen för alla läger.

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet av att ha varit ledare för ett större antal personer. Ha god förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmågan att skapa ett klimat där alla på gården mår bra och utvecklas.

Utbildningar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt antingen HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) eller Ideell chef (om du tidigare har deltagit i HLU).

Ersättning: Kost, logi samt 250 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

Perioder för LGC och Programmis börjar två dagar tidigare än för övriga: period 1: 8/6-2/7, period 2: 30/6-24/7, period 3: 22/7-16/8

 

GÅRDSVÄRD

Tycker du om att arbeta självständigt där du får ordna, organisera och göra miljön runt omkring dig trivsam samtidigt som du är social? Som gårdsvärd blir du snabbt en av dem som allra bäst känner alla deltagare, ledare och själva lägergården. Du är ansvarig över lägergårdens kiosk, Markan, där du varje dag träffar alla deltagare och ledare. Att vara gårdsvärd passar perfekt för dig som är ordningsam, praktisk, händig samt är serviceinriktad och har god social kompetens. Utöver ansvaret för Markan ansvarar du även för lägergårdens städmaterial och städrutiner. Tillsammans med praktikus ansvarar du över att den fysiska miljön är trivsam och inbjudande. Dina dagar spenderar du med att säkerställa att städmaterial finns, instruerar städrutiner och själv städar, fixar och organiserar. Handledning av gårdsvärdsaspiranter och KOLOs är också en del av arbetet. Du startar också upp egna projekt som gör lägergården till en bättre plats, kanske syr du upp kuddfodral, eller skapar en beskrivning till kaffemaskinen. På kvällarna så står du i Markan där du blir den mest populära ledaren på hela lägergården. 

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildningar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU

Ersättning: 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

GÅRDSVÄRDSASPIRANT

Tycker du om arbete där du får ordna, organisera och göra miljön runt omkring dig trivsam samtidigt som du är social? Att vara gårdsvärdsaspirant är perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern inne för att vara gårdsvärd men vill lära dig mer om arbetet. Som gårdsvärdsaspirant arbetar du tillsammans med en gårdsvärd som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Tillsammans med gårdsvärden tar du hand om gårdens kiosk Markan, lägergårdens städmaterial samt städrutiner och lägergårdens fysiska miljö. Du blir snabbt en av dem som allra bäst känner alla deltagare, ledare och själva lägerlägergården. Att vara gårdsvärdsaspirant passar perfekt för dig som är ordningsam, praktisk, händig samt är serviceinriktad och har god social kompetens. Dina dagar spenderar du med att se efter lägergårdens städmaterial, hjälper till att instruera städrutiner och även själv städar, fixar och organiserar. Du får även ta initiativ till egna projekt, eller hjälpa gårdsvärden i dennes. Kanske organiserar du utklädningsförrådet, eller anordnar en Marka i Harry Potter-tema. När du närmar dig slutet av ditt uppdrag som gårdsvärdsaspirant kommer du att inse hur mycket du lärt dig, och hur du dina förmågor, och du som person, har utvecklats. 

Handledd av: Gårdsvärd

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker som aspirant har god social kompetens, är serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen. 

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17. 

 

PRAKTIKUS

Tycker du om att arbeta självständigt där du får laga, fixa, organisera och göra miljön runt omkring dig inbjudande samtidigt som du är social? Som praktikus blir du snabbt en av dem som känner till lägergården allra bäst, du vet exakt vart den bästa polygripen finns eller vart slanor inför hajk går att hitta. Praktikus är lägergårdens egen vaktmästare som ska utföra det praktiska arbete som behövs för att hålla gården välfungerande. Uppdraget passar perfekt för dig som gillar att arbeta självständigt, är ordningsam, praktisk och händig samtidigt som du är serviceinriktad och har god social kompetens. Tillsammans med gårdsvärden ansvarar du över att den fysiska miljön är trivsam och inbjudande. Praktikus är en länk mellan lägerverksamheten och våra fast anställda vaktmästare där du fångar upp lägrens behov och ordnar det snabbt, kanske redan innan någon har bett hen om hjälp. Dina dagar spenderas med reparationer, transporter på ön, underhåll av utomhusmiljön och med att handleda praktikusaspiranter och KOLOs. Du startar också upp egna projekt som gör gården till en bättre plats, kanske bygger du en solsäng, eller målar om ett rum. Viktigt att inte glömma är det dagliga fikat med våra vaktmästare. 

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildningar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU

Ersättning: 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

PRAKTIKUSASPIRANT

Tycker du om arbete där du får laga, fixa, organisera, vara kreativ och göra miljön runt omkring dig inbjudande samtidigt som du är social? Att vara praktikusaspirant är perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern inne för att vara praktikus men vill lära dig mer om arbetet. Som praktikusaspirant arbetar du tillsammans med en praktikus som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Tillsammans med praktikus genomför ni det praktiska arbetet som behövs för att hålla gården välfungerande. Uppdraget passar perfekt för dig som är ordningsam, praktisk och händig samtidigt som du är serviceinriktad och har god social kompetens. Tillsammans med praktikus är du en del av länken mellan lägerverksamheten och våra fast anställda vaktmästare där ni ser efter lägrens behov. Dagarna spenderas med reparationer, underhåll av inomhusmiljön och andra sysslor där du får utveckla dina färdigheter. Du får även ta initiativ till egna projekt, eller hjälpa praktikus i dennes. Kanske vill du anlägga en trädgård, eller bygga en ny soptunna. När du närmar dig slutet av ditt uppdrag som praktikusaspirant kommer du att inse hur mycket du lärt dig, och hur du utvecklat dina praktiska förmågor, men också som person.  

Handledd av: Praktikus

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker som aspirant har god social kompetens, är serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen.

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17. 

 

INSTRUKTÖR

Tycker du om när andra lyser upp när du instruerar, eller att se stoltheten i deras blick efter att de utmanat sig själva? Då är instruktör perfekt för dig. Du arbetar tillsammans med andra instruktörer där ni håller i aktivitetspass för lägerdeltagare och ledare med målet att skapa en positiv upplevelse där de får möjlighet att utmana sig själva och växa som individer. Exempel på aktiviteter du kan hålla i som instruktör är bågskytte, klättring, höghöjdsbana, smide mm. Detta passar perfekt för dig som är pedagogisk, trygg, ansvarsfull och positiv som har ett intresse för aktiviteterna. Du ansvarar, tillsammans med de andra instruktörerna, att aktiviteterna är i gott skick, håller god kvalitet och bedrivs på ett säkert och professionellt sätt. Ni ansvarar också över att klimatet i instruktörsgruppen är öppet och trevligt där alla hjälps åt och skapar en trygg miljö för alla att växa i. Du spenderar dagarna med att genomföra aktivitetspass där ni instruktörer introducerar aktiviteten, instruerar, peppar, stöttar och utvärderar aktiviteten tillsammans. Övrig tid tillbringas med att se över och underhålla material och hjälpa till med det som behövs göras på lägergården. Du spenderar även dina dagar med fortbildning, där ni gemensamt i instruktörsgruppen övar och utvecklar era färdigheter i smide, klättring, bågskytte, eller varför inte räddningar i höghöjdsbanan. 

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: KFUM Umeås höghöjdsutbildning.  Intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, trygg, positiv och pedagogisk.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen, samt nödvändiga instruktörsutbildningar. Önskvärt är bågskytte- smides- och TSU-utbildning. 

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18år

 

INSTRUKTÖRSASPIRANT

Tycker du om när andra lyser upp när du instruerar, eller att se stoltheten i deras blick efter att de utmanat sig själva? Att vara instruktörsaspirant är perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern för att vara instruktör men vill lära dig mer om vad det innebär att vara instruktör. Som aspirant arbetar du tillsammans med mer erfarna instruktörer som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Tillsammans med andra instruktörer håller ni i aktivitetspass på land för lägerdeltagare och ledare med målet att skapa en positiv upplevelse där de får möjlighet att utmana sig själva och växa som individer. Exempel på aktiviteter är bågskytte, klättring, höghöjdsbana, smide mm. Detta passar perfekt för dig som är pedagogisk, trygg, ansvarsfull och positiv som har ett intresse för aktiviteterna. Du spenderar dagarna med att genomföra aktivitetspass där ni gemensamt introducerar aktiviteten, instruerar, peppar, stöttar och utvärderar aktiviteten tillsammans. Du hjälper också till med det som behöver göras på en lägergård. En stor del av din tid spenderas med utbildning där du får lära dig mer om aktiviteterna och dess material, genomförande och pedagogik. När du närmar dig slutet av ditt uppdrag som instruktörsaspirant kommer du att inse hur mycket du lärt dig, och hur du utvecklats både som person och instruktör.

Handledd av: Lägergårdschef, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker har grönt kort i klättring. 

Utbildningar: KFUM Umeås höghöjdsutbildning, Grönt kort utbildning, Upptaktshelgen samt Återträffshelgen. 

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.  

 

HAMNKAPTEN

Tycker du om när andra lyser upp när du instruerar, att se stoltheten i deras blick efter att de utmanat sig själva och gillar att vara ute på vattnet och vill utveckla andra ideella ledare? Då är hamnkapten perfekt för dig. Du är ansvarig för lägergårdens hamn, vattenaktiviteter, hajkbod samt ansvarig för handledning och utbildning av hamninstruktörer och hamnaspiranter. Det passar dig som är utbildad och kunnig inom segling, kanot, hajk, underhåll av båtar samt säkerhet på vattnet. Du är ansvarsfull, pedagogisk, trygg, händig och intresserad av grupprocesser. Tillsammans med lägergårdschefen är hamnkaptenen ansvarig för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund. Du ansvar över att aktiviteterna och båtarna är i gott skick, aktiviteterna håller god kvalitet och bedrivs på ett säkert och professionellt sätt. Du ser till att klimatet i hamnen är öppet och trevligt där alla hjälps åt och det är en trygg miljö för alla att växa i. Dina dagar spenderas med att genomföra aktivitetspass på vatten där ni gemensamt introducerar aktiviteten, instruerar, peppar, stöttar och utvärderar aktiviteten tillsammans där du samtidigt handleder haminstruktörer och hamnaspiranter. Övrig tid spenderas med att se över och underhålla material och båtar samt hjälpa till med det som behövs göras på en lägergård. Du spenderar även dina dagar med utbildning där ni i hamnen övar och utvecklar era färdigheter där du ser till att utmana de andra instruktörerna under trygga former. 

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Utbildad instruktör på en eller flera av lägergårdens aktiviteter eller motsvarande kunskap om motorbåt, segling, kanot och hajk. Praktiska kunskaper kring underhåll av båtar samt säkerhet. Tidigare erfarenhet som instruktör inom KFUM eller liknande verksamhet. Ansvarsfull, pedagogisk, ”händig” och intresserad av grupprocesser.

Utbildningar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)

Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

 

HAMNINSTRUKTÖR

Tycker du om när andra lyser upp när du instruerar, att se stoltheten i deras blick efter att de utmanat sig själva och gillar att vara ute på vattnet? Då är hamninstruktör perfekt för dig. Du arbetar tillsammans med andra ledare i hamnen där ni håller i aktivitetspass för lägerdeltagare och ledare med målet att skapa en positiv upplevelse där de får möjlighet att utmana sig själva och växa som individer. De aktiviteter du ansvarar för och instruerar i som hamninstruktör är segling, kanot och hajk. Uppdraget passar perfekt för dig som är pedagogisk, trygg, ansvarsfull och positiv som har ett intresse för segling, kanot och friluftsliv. Du ansvarar, tillsammans med de andra i hamnen, att aktiviteterna är i gott skick, håller god kvalitet och bedrivs på ett säkert och professionellt sätt. Ni ansvarar också över att klimatet i hamnen är öppet och trevligt där alla hjälps åt och skapar en trygg miljö för alla att växa i. Du spenderar dagarna med att genomföra aktivitetspass på vatten där ni hamninstruktörer introducerar aktiviteten, instruerar, peppar, stöttar och utvärderar aktiviteten tillsammans. Övrig tid spenderas med att se över och underhålla material och båtar samt hjälpa till med det som behövs göras på en lägergård. Du spenderar även dina dagar med fortbildning, där ni gemensamt i hamnen övar och utvecklar era färdigheter i segling och kanot. Kanske passar du på att segla i storm, eller paddlar iväg och sover ute en natt. 

Handledd av: Hamnkapten

Förkunskaper: Utbildad instruktör på en eller flera av lägergårdens aktiviteter eller motsvarande kunskap om motorbåt, segling och kanot. Praktiska kunskaper kring underhåll av båtar samt säkerhet. Intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, trygg, “händig”, positiv och pedagogisk.

Utbildningar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen, samt nödvändiga instruktörsutbildningar (Segla salt, Kanot- och Hajkutbildningen) om du tidigare ej gått dem. TSU är önskvärt. 

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

HAMNASPIRANT

Tycker du om när andra lyser upp när du instruerar, eller att se stoltheten i deras blick efter att de utmanat sig själva och tycker om att vara ute på vattnet? Att vara hamnsaspirant är perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern för att vara hamninstruktör men vill lära dig mer om vad det innebär att arbeta i hamnen. Som aspirant arbetar du tillsammans med mer erfarna instruktörer som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Tillsammans håller ni i aktivitetspass för lägerdeltagare och ledare med målet att skapa en positiv upplevelse där de får möjlighet att utmana sig själva och växa som individer. De aktiviteter du håller i som hamnaspirant är segling, kanot och hajk. Uppdraget passar perfekt för dig som är pedagogisk, trygg, ansvarsfull och positiv som har ett intresse för segling och kanot. Du spenderar dagarna med att genomföra aktivitetspass tillsammans med hamninstruktörerna där ni introducerar aktiviteten, instruerar, peppar, stöttar och utvärderar aktiviteten tillsammans. Övrig tid spenderas med att se över och underhålla material och båtar samt hjälpa till med det som behövs göras på en lägergård. En stor del av din tid spenderas med utbildning där du får lära dig mer om aktiviteterna och dess material, genomförande och pedagogik. När du närmar dig slutet av ditt uppdrag som hamnaspirant kommer du att inse hur mycket du lärt dig, och hur du utvecklats både som person och hamninstruktör. 

Handledd av: Hamnkapten, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker har erfarenhet och intresse för vattenaktiviteter så som segling eller kanot. 

Utbildningar: Segla salt, Kanot- och Hajkutbildningen, Upptaktshelgen  samt Återträffshelgen.

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

KÖKSCHEF (EJ IDEELLT UPPDRAG)

Kökschefen har det övergripande ansvaret för köket, maten och serveringen vid alla måltider på lägergården under sommaren. Detta inkluderar ekonomi, planering, beställningar, arbetsledning samt miljö- och hälsoarbete. Under sommaren kan kökschefen vid ett antal tillfällen arbeta med större festmåltider både på lägergården och på Norrbyskärs Museum, exempelvis vid konfirmations- och besöksdagar Vanligen anställs två kockar som byter av varandra, till exempel arbetar 4 dagar i veckan under 10 timmar per dag. Vi ser gärna att kökschefen, liksom alla andra, bor på lägergården under de dagar hen arbetar. Köksutbildning eller lång väldokumenterad erfarenhet av liknande arbete krävs.

Handledd av: Lägergårdschefen på plats (närmaste chef är ansvarig tjänsteperson)

Förkunskaper: Relevant utbildning och erfarenhet av liknande arbete.

Utbildningar: Upptaktshelgen, samt Återträffshelgen. 

Ersättning: Avtalsenlig lön enligt HRF

Ålderskrav: Minst 20 år

HÄR lämnas ansökan till kökschef

 

KÖKSBITRÄDE

Vill du hjälpa till med tillredning av mat och utveckla dina färdigheter i matlagning samtidigt som du får ta del av allt fantastiskt som ideellt arbete på en lägergård innebär? Att arbeta som köksbiträde är ett tillfälle att i ett team se till att matserveringen håller hög kvalité, köket är snyggt och rent samtidigt som egna initiativ är välkomna. Har du en ny sallad, eller kanske morotskaka, du alltid har velat göra har du nu chansen. Att arbeta som köksbiträde passar perfekt för dig som är intresserad av matlagning, positiv till arbete i kök och gillar att arbeta tillsammans med andra. Dina arbetsuppgifter under dagarna formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet, men består av nära arbete tillsammans med lägergårdens kock där ni förbereder och tillagar dagens måltider, renhållning av köket samt självständigt arbete vid vissa måltider. Som köksbiträde arbetar du inte hela dagarna utan köksarbete kombineras med vila. När du kommer hem efter avslutat uppdrag kommer du märka hur mycket du lärt dig, och kanske är det starten på en ny karriär inom matlagning- med en jättebra merit i bagaget. 

Handledd av: Kökschef i arbetet, Lägergårdschefen har övergripande ansvar.

Förkunskaper och krav: Intresserad av matlagning, positiv till att lära sig mer om kök och matlagning samt till att arbeta i grupp.

Utbildningar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

KÖKSASPIRANT

Vill du hjälpa till med tillredning av mat och utveckla dina färdigheter i matlagning samtidigt som du får ta del av allt fantastiskt som ideellt arbete på en lägergård innebär? Att arbeta som köksaspirant är perfekt för dig som ännu inte har erfarenheten eller åldern för att vara köksbiträde men vill lära dig mer om vad det innebär att arbeta i kök. Som aspirant arbetar du tillsammans med erfarna köksbiträden och lägergårdens kock som ser till att du får en bra balans av utmaning och trygghet, där uppdragets arbetsuppgifter anpassas efter dina förmågor, kunskaper och tidigare erfarenheter. Att arbeta som köksaspirant är ett tillfälle att i ett team se till att matserveringen håller hög kvalite, köket är snyggt och rent samtidigt som egna initiativ är välkomna. Har du ett nytt recept på kanelbullar, eller kanske en vegansk sås, som du alltid har velat göra har du nu chansen. Att arbeta som köksaspirant passar perfekt för dig som är intresserad av matlagning, positiv till arbete i kök och gillar att arbeta tillsammans med andra. Dina arbetsuppgifter under dagarna formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet, men består av nära arbete tillsammans med lägergårdens kock där ni förbereder och tillagar dagens måltider, renhållning av köket samt självständigt arbete vid vissa måltider. Som köksaspirant arbetar du inte hela dagarna utan köksarbete kombineras med vila. När du närmar dig slutet av ditt uppdrag som köksaspirant kommer du att inse hur mycket du lärt dig, och hur du utvecklats som person. 

Handledd av: Kökschef i arbetet, Lägergårdschefen har övergripande ansvar.

Förkunskaper: Intresserad av matlagning, positiv till att lära sig mer om kök och matlagning samt till att arbeta i grupp.

Utbildningar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

Vi ses i sommar!

 

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss i sociala medier

Translate »