Att arbeta som ideell ledare på Norrbyskär innebär en fantastisk möjlighet att lära känna sig själv och utveckla sina ledaregenskaper. Det är också en chans till en härlig sommarupplevelse, ett tillfälle att knyta vänskapsband för livet och en merit som väger tungt när du söker jobb i framtiden. Vi kräver mycket av de som antar ett uppdrag hos oss – högt engagemang, långa dagar, en professionell inställning och en attityd att ”allt är möjligt”! Men du får också väldigt mycket tillbaka; hög kvalitet i de utbildningar som du erbjuds, en gemenskap för livet och många möjligheter att utvecklas som individ. Ett engagemang inom KFUM är något som du länge bär med dig och som du har nytta av under hela livet!


Lägersommaren på Norrbyskär är uppdelad i tre perioder. Under varje period finns det möjlighet att välja en rad olika uppdrag. En del uppdrag pågår över en hel period och handlar till stor del om att ta hand om gården och serva våra läger med alla de aktiviteter vi erbjuder och god mat. Dessa kallar vi “gårdsuppdrag”. Andra uppdrag pågår mellan en och två veckor och dessa uppdrag är direkt knutna till de olika läger vi erbjuder. Dessa kallar vi “lägeruppdrag”. (Vi ser positivt på att söka flera kortare uppdrag som innebär att du stannar under en hel period, men det går givetvis att söka uppdrag för kortare perioder än så.) Oavsett vilket uppdrag du väljer är du en del av en stor grupp ledare som alla har ett gemensamt mål: att ha roligt, må bra och utvecklas som människor, samt att ge lägerbarnen en fantastisk lägerupplevelse!

Period 1: 10/6-2/7

Period 2: 30/6-24/7

Period 3: 22/7-16/8

Välkommen att lämna din ansökan HÄR

Fill in your application for volunteering HERE

 

Mer om varje läger på Norrbyskär kan du läsa HÄR och mer om alla utbildningar vi erbjuder hittar du HÄR.

 

IDEELLA LÄGERUPPDRAG

Varje enskilt läger har sin egen ledargrupp som består av en lägerchef, tre till sex lägerledare och en till två aspiranter. Alla i ledargruppen ska vara på plats två dagar innan lägret börjar. Under dessa två, så kallade upptaktsdagar, träffas ledargruppen på Norrbyskär för att göra klart planeringen, kontakta lägerdeltagarna och andra praktiska förberedelser för lägret. Alla i ledargruppen stannar även en dag efter att lägret slutat för att plocka ihop material och utvärdera lägret. Det är även önskvärt att ledargruppen är med under periodens upptaktsdagar, som är två dagar i början på var och en av de tre perioderna under sommaren. Då får lägrets ledare lära känna såväl gården som övriga ideella ledare och instruktörer bättre. Vi ser positivt på att söka flera lägeruppdrag under en och samma period.

 

LÄGERCHEF

Varje läger har en lägerchef. Lägerchefen ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera lägret med hög kvalitet tillsammans med ledarna. Lägerchefen är kontaktperson mellan lägret och de övriga på lägergården samt mellan lägret och lägerbarnens föräldrar. Lägerchefen är ansvarig för att alla barn får en trevlig lägerupplevelse och att lägrets syfte och målsättning uppfylls. Det är lägerchefens uppgift att handleda lägerledarna och tillsammans med dem skapa ett bra klimat där alla, både barn och ledare, får vara sig själva och utvecklas. Lägerchefens uppdrag påbörjas på våren då lägerchefen deltar i ledarutbildning för handledande uppdrag (HLU – Högre Ledarutbildning). Lägerchefen är även delaktig i rekryteringen av lägerledare i samråd med lägergårdschefen. Det är också önskvärt att lägerchefen kan komma på återträffen i oktober då alla läger utvärderas och vi avrundar sommaren.

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Erfarenhet av ledarskap. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan ledarskapsutbildning.

Utbildning och träffar: HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning), Upptaktshelgen 21-24 maj, samt Återträffshelgen i oktober

Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

 

LÄGERLEDARE

Varje läger har mellan 3-5 ledare beroende på antalet deltagare. Vi beräknar ca 1 ledare per 5 barn. På läger där deltagarna är äldre så minskar ledartätheten något och tvärtom vid yngre lägerdeltagare. Lägerledarens uppgift är att arbeta aktivt med deltagarna, instruera och inspirera dem samt skapa en trygg miljö som gör att de trivs, vågar utmana sig själva och utvecklas. Att vara lägerledare kräver mycket energi men det ger också väldigt mycket tillbaka. Varje lägerledare är särskilt ansvarig för en mindre grupp barn. På lägergården kallar vi deltagarna för “knoddar” och denna mindre grupp barn heter därför “knoddgrupp”. Även om lägerchefen är ansvarig för lägret så sker planering och utvärdering i samråd med alla lägerledare.

Handledd av: Lägerchef på sitt läger

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen 21-24 maj, samt Återträffshelgen i oktober

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

LÄGERASPIRANT

Varje läger har 1 eller 2 lägeraspiranter beroende på hur stort lägret är. Lägeraspiranten är en del av ledargruppen och ska tillsammans med ledare och lägerchef utifrån förmåga planera och genomföra lägret. För deltagarna är det ingen skillnad på en ledare och en lägeraspirant, men lägeraspiranten har hand om en grupp med lägerbarn (“knoddgrupp”) endast tillsammans med en äldre ledare, och lägeraspiranten får heller inte sättas i situationer där den ensam ansvarar för lägerbarn – till exempel vid bad. En lägeraspirant har en handledare som är någon av de mer erfarna ledarna i ledargruppen, och tillsammans ser de till att lägeraspiranten får en bra balans av utmaning och trygghet. En lägeraspirant tillför positiv stämning och energi till våra läger, och är en person som är intresserad av att utveckla sitt ledarskap och inspireras av de mer erfarna ledarna som hen har omkring sig.

Handledd av: Lägerchef på sitt läger, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen 21-24 maj, samt Återträffshelgen i oktober

Ersättning: Kost, logi samt 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

 

IDEELLA GÅRDSUPPDRAG

För att verksamheten på lägergården ska fungera så krävs förutom ideella lägerledare också ideella som har olika typer av uppgifter på lägergården. Lägergården har en gårdsledning bestående av Lägergårdschefen, Programmis och Gårdsvärd. Gårdsledningen bär ansvaret för att planering och genomförande av den verksamhet som finns på gården håller hög kvalitet samt att alla mår bra. Ytterst ansvariga för verksamheten är alltid tjänstepersonerna på KFUM, men de är inte alltid på plats på Norrbyskär och det är den ideella gårdsledningen som ansvarar för verksamheten på lägergården i tjänstepersonernas frånvaro. Förutom gårdsledningen finns också ett flertal olika gårdsuppdrag som fokuserar på olika verksamhetsområden. Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder där varje period varar i mellan 3-4 veckor. Alla som har ett uppdrag som gårdspersonal ska helst arbeta minst en hel period även om undantag förekommer.

Period 1: 10/6-2/7

Period 2: 30/6-24/7

Period 3: 22/7-16/8

 

LÄGERGÅRDSCHEF – LGC

Varje sommarperiod har en Lägergårdschef. Inför sommaren är Lägergårdschefen ansvarig för rekrytering av ideella ledare tillsammans med tjänstepersonerna på KFUM och styrelsen för KFUM Norrbyskär. Hen är (efter de anställda tjänstepersonerna) ansvarig för all verksamhet som bedrivs på lägergården under sin period. Lägergårdschefen ska med hjälp av Programmis koordinera de olika verksamheterna och aktiviteterna på och kring lägergården samt stödja alla ideella på gården i deras arbete. Lägergårdschefen ingår i gårdens ledningsgrupp, bestående av Lägergårdschef, Programmis och Gårdsvärd. Gårdsledningen ansvarar för resursfördelning och planering av alla uppgifter på lägergården. Gårdsledningen ansvarar även för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund. Lägergårdschefen tillträder tillsammans med Programmis sin tjänst några dagar innan periodens övriga instruktörer och ledare påbörjar sina uppdrag, Exakta datum bestäms av tjänsteperson från KFUM utifrån lägergårdens behov.

Handledd av: Lägeransvarig tjänsteperson

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet av att ha varit ledare för ett större antal personer. Ha god förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmågan att skapa ett klimat där alla på gården mår bra och utvecklas.

Utbildning och träffar: HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) och/ eller Ideell chef (om du tidigare har deltagit i HLU), Upptaktshelgen 21-24 maj, samt Återträffshelgen i oktober.

Ersättning: Kost, logi samt 350 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

Perioder för LGC och Programmis börjar två dagar tidigare än för övriga: period 1: 8/6-2/7, period 2: 30/6-24/7, period 3: 22/7-16/8

 

PROGRAMMIS

Varje sommarperiod har en Programmis som ska koordinera de olika verksamheterna och aktiviteterna på och kring lägergården. Programmis är biträdande Lägergårdschef och tar över dennes uppgifter när Lägergårdschefen är ledig eller otillgänglig. Hen har ett särskilt ansvar för gårdens instruktörer, såväl i höghöjdsaktiviteterna som de som jobbar i hamnen. Programmis har huvudansvar för schemaläggning och planering av de instruktörsledda aktiviteterna, samt det material som behövs för att aktiviteterna ska kunna genomföras. Programmis ska vara en inspiration och en resurs för gårdens läger i deras planering och genomförande av deras program, och är en aktiv länk mellan lägerledarna och gårdens instruktörer.  I uppdraget ingår också att ansvara för de externa grupper som besöker gården för att delta i våra aktiviteter, så att de får en bra upplevelse hos oss. Programmis ingår i gårdens ledningsgrupp tillsammans med Lägergårdschef och Gårdsvärd. Gårdsledningen ansvarar för resursfördelning och planering av alla uppgifter på lägergården. Gårdsledningen ansvarar även för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund. Programmis tillträder tillsammans med Lägergårdschefen sin tjänst några dagar innan periodens övriga instruktörer och ledare påbörjar sina uppdrag, Exakta datum bestäms av tjänsteperson från KFUM utifrån lägergårdens behov.

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet av att ha varit ledare för ett större antal personer. Ha god förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmågan att skapa ett klimat där alla på gården mår bra och utvecklas.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt antingen HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning) eller Ideell chef (om du tidigare har deltagit i HLU).

Ersättning: Kost, logi samt 250 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

Perioder för LGC och Programmis börjar två dagar tidigare än för övriga: period 1: 8/6-2/7, period 2: 30/6-24/7, period 3: 22/7-16/8

 

INSTRUKTÖR

Instruktören ansvarar för att genomföra aktivitetspass på ett professionellt, säkert och inspirerande sätt, och ge deltagarna en positiv upplevelse där de fått möjlighet att utmana sig själva och växa som individer. Exempel på aktiviteter är bågskytte, klättring, höghöjdsbana, smide mm. Aktivitetspassen på lägergården är oftast ca 2,5 timme långa och under den tiden ska instruktören introducera, förmedla kunskap, stötta, peppa och utvärdera aktiviteten tillsammans med gruppen. Instruktören handleds och schemaläggs av Programmis och tillsammans arbetar de för att skapa en öppet och trevligt klimat i instruktörsgruppen där alla hjälps åt och skapar en trygg miljö för alla att växa i. Tillsammans med Programmis och gårdsledningen ansvarar instruktören också för att aktiviteterna är i gott skick och att alla aktiviteter håller god kvalitet och bedrivs säkert.

Handledd av: Programmis

Förkunskaper: KFUM Umeås höghöjdsutbildning. Intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, trygg, positiv och pedagogisk.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen, samt nödvändiga instruktörsutbildningar.

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18år

 

INSTRUKTÖRSASPIRANT

Du är en del av instruktörsgruppen som ansvarar för att gårdens aktiviteter på land genomförs på ett bra sätt. Exempel på aktiviteter är bågskytte, klättring, höghöjdsbana, smide mm. Aspiranten får ta ansvar utifrån sina förkunskaper och önskemål. Att vara aspirant är ett tillfälle att få en inblick i vad det innebär att vara instruktör på lägergården. Du är en del av gårdsgruppen och ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och ideella, får vara sig själva och utvecklas. Aspiranten är liksom alla andra ledare en förebild för besökare och deltagare på lägergården. Som instruktörsaspirant tilldelas du en mer erfaren instruktör som din handledare under uppdraget.

Handledd av: Programmis, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker har grönt kort i klättring.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.  

 

GÅRDSVÄRD

Gårdsvärdens uppdrag syftar till att säkerställa en trivsam och inbjudande fysisk miljö på vår lägergård – både inomhus och utomhus. Den ena delen av uppdraget består av att skapa goda förutsättningar för lägergårdens ledare att hålla sina respektive områden rena och snygga. Den andra delen av uppdraget består av att själv städa, laga och fixa. Gårdsvärden ansvarar för att driva och utveckla gårdens kiosk ”Markan”. Utöver dessa uppgifter är gårdsvärden en del av lägergårdens ledningsgrupp tillsammans med lägergårdschefen, och i denna roll är en del i att verksamheten på lägergården fungerar som den ska.

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt

Ersättning: 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

GÅRDSVÄRDSASPIRANT

Du arbetar tillsammans med Gårdsvärden med att hålla lägergården i bra skick och att hålla gårdens kiosk “Markan” öppen varje dag. Att vara aspirant är ett tillfälle att få en inblick i vad det innebär att vara Gårdsvärd på lägergården. Du är en del av gårdsgruppen och ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och ideella, får vara sig själva och utvecklas. Aspiranten är liksom alla andra ledare en förebild för besökare och deltagare på lägergården.

Handledd av: Gårdsvärd

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker som aspirant har god social kompetens, är serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

PRAKTIKUS

Praktikus är lägergårdens egen vaktmästare som ska utföra det praktiska arbete som behövs för att hålla gården igång och väl fungerande. Uppgifter som reparationer, landbundna transporter, arbetsledning av eventuella aspiranter och kolos tillhör de uppgifter som hör Praktikus vardag till. Verksamheten har redan fast anställda vaktmästare som sköter det mesta av det dagliga arbetet så Praktikus är tänkt som en länk mellan lägerverksamheten och våra vaktmästare, en person som fångar upp lägrens behov och som ordnar det snabbt, kanske redan innan någon har bett hen om hjälp..

Handledd av: Lägergårdschef

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen

Ersättning: 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

PRAKTIKUSASPIRANT

Du arbetar tillsammans med Praktikus med att hålla lägergården i bra skick och att se till saker som våra läger behöver är hela och fungerande. Att vara aspirant är ett tillfälle att få en inblick i vad det innebär att vara Praktikus på lägergården. Du är en del av gårdsgruppen och ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och ideella, får vara sig själva och utvecklas. Aspiranten är liksom alla andra ledare en förebild för besökare och deltagare på lägergården.

Handledd av: Praktikus

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker som aspirant har god social kompetens, är serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

HAMNKAPTEN

Hamnkaptenen ansvarar för lägergårdens hamn, hajkbod och vattenaktiviteter. Helt, rent och säkert är nyckelord i det arbetet. Hamnkapten är handledare för hamninstruktörerna och ansvarar för att säkerställa att de har korrekt utbildning och personlig lämplighet för att hålla i olika typer av aktivitetspass. Som handledare försöker hamnkapten skapa ett öppet och trevligt klimat i gruppen som gör att alla hjälps åt och tillsammans skapar en trygg miljö för alla att växa i. Hamnkaptenen har särskilt ansvar för aktivitetsplanering och resursfördelning i hamnen, och svarar därefter närmast till Programmis som har den övergripande tillsynen för gårdens alla instruktörer. Tillsammans med Programmis och gårdsledningen är hamnkaptenen ansvarig för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund.

Handledd av: Programmis

Förkunskaper: Utbildad instruktör på en eller flera av lägergårdens aktiviteter eller motsvarande kunskap om motorbåt, segling och kanot. Praktiska kunskaper kring underhåll av båtar samt säkerhet. Tidigare erfarenhet som instruktör inom KFUM eller liknande verksamhet. Ansvarsfull, pedagogisk, ”händig” och intresserad av grupprocesser.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)

Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag

Ålderskrav: Minst 20 år

 

HAMNINSTRUKTÖR

Instruktören ansvarar för att genomföra aktivitetspass på ett professionellt, säkert och inspirerande sätt, och ge deltagarna en positiv upplevelse där de fått möjlighet att utmana sig själva och växa som individer.Aktivitetspassen på lägergården är oftast ca 2,5 timme långa och under den tiden ska hamninstruktören introducera, förmedla kunskap, stötta, peppa och utvärdera aktiviteten tillsammans med gruppen. Instruktören handleds i den dagliga verksamheten av Hamnkaptenen, och ingår i en större grupp gårdsinstruktörer som Programmis har ett övergripande ansvar för. Hamnkaptenen och gårdsledningen samarbetar för att skapa en öppet och trevligt klimat i instruktörsgruppen där alla hjälps åt och skapar en trygg miljö för alla att växa i. Tillsammans med gårdsledningen ansvarar instruktören också för att aktiviteterna är i gott skick och att alla aktiviteter håller god kvalitet och bedrivs säkert. Hamninstruktören utför löpande underhåll på segelbåtar (Laser Bug och Laser Bahia), motorbåtar, kanoter och hajkmaterial.

Handledd av: Hamnkapten (i avsaknad av Hamnkapten är det Programmis)

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen, samt nödvändiga instruktörsutbildningar.

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

HAMNASPIRANT

Du är en del av hamngruppen som ansvarar för att gårdens aktiviteter till sjöss genomförs på ett bra sätt. Hamnen ansvarar för all seglingsverksamhet, motorbåtarna, kanoter samt HAJKboden (där all utrustning för HAJK förvaras). Aspiranten får ta ansvar utifrån sina förkunskaper och önskemål. Att vara aspirant är ett tillfälle att få en inblick i vad det innebär att vara hamninstruktör på lägergården. Du är en del av gårdsgruppen och ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och ideella, får vara sig själva och utvecklas. Aspiranten är liksom alla andra ledare en förebild för besökare och deltagare på lägergården.Som aspirant i hamnen tilldelas du en mer erfaren instruktör som din handledare under uppdraget.

Handledd av: Hamnkapten, samt tilldelad handledare

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har gått LASPen (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller har andra ledarerfarenheter. Vi ser positivt på att du som söker har erfarenhet och intresse för vattenaktiviteter så som segling eller kanot.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

KÖKSCHEF (EJ IDEELLT UPPDRAG)

Kökschefen har det övergripande ansvaret för köket, maten och serveringen vid alla måltider på lägergården under sommaren. Detta inkluderar ekonomi, planering, beställningar, arbetsledning samt miljö- och hälsoarbete. Under sommaren kan kökschefen vid ett antal tillfällen arbeta med större festmåltider både på lägergården och på Norrbyskärs Museum, exempelvis vid konfirmations- och besöksdagar Vanligen anställs två kockar som byter av varandra, till exempel arbetar 4 dagar i veckan under 10 timmar per dag. Vi ser gärna att kökschefen, liksom alla andra, bor på lägergården under de dagar hen arbetar. Köksutbildning eller lång väldokumenterad erfarenhet av liknande arbete krävs.

Handledd av: Lägergårdschefen på plats (närmaste chef är ansvarig tjänsteperson)

Förkunskaper: Relevant utbildning och erfarenhet av liknande arbete.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen

Ersättning: Avtalsenlig lön enligt HRF

Ålderskrav: Minst 20 år

HÄR lämnas ansökan till kökschef

 

KÖKSBITRÄDE

Under sommaren behövs ett antal personer som hjälper till med tillredning av maten till lägerdeltagare, ledare och annan personal på lägergården. Köksbiträden handleds av kökschefen men vid vissa måltider så som frukost och kvällsfika arbetar biträdena i köket själva. Uppgifterna kan formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet. Att vara köksbiträde är ett tillfälle att träna på att ta ansvar och få en inblick i vad det innebär att jobba ideellt på lägergården. Biträdet ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och personal, får vara sig själva och utvecklas. Biträdet är liksom alla andra en förebild för besökare och deltagare på lägergården. Detta är ett bra uppdrag för dig som är intresserad av matlagning, som kanske går eller funderar på att gå en utbildning för att arbeta i ett kök, eller som vill ha en bra merit för framtida arbetsplatser.

Handledd av: Kökschef i arbetet, Lägergårdschefen har övergripande ansvar.

Förkunskaper och krav: Intresserad av matlagning, positiv till att lära sig mer om kök och matlagning samt till att arbeta i grupp.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen

Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag

Ålderskrav: Minst 18 år

 

KÖKSASPIRANT

Köksbiträden handleds av kökschefen men vid vissa måltider så som frukost och kvällsfika arbetar biträdena i köket själva. Uppgifterna kan formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet. Att vara köksbiträde är ett tillfälle att träna på att ta ansvar och få en inblick i vad det innebär att jobba ideellt på lägergården. Biträdet ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och personal, får vara sig själva och utvecklas. Biträdet är liksom alla andra en förebild för besökare och deltagare på lägergården. Detta är ett bra uppdrag för dig som är intresserad av matlagning, som kanske går eller funderar på att gå en utbildning för att arbeta i ett kök, eller som vill ha en bra merit för framtida arbetsplatser.

Handledd av: Kökschef i arbetet, Lägergårdschefen har övergripande ansvar.

Förkunskaper: Intresserad av matlagning, positiv till att lära sig mer om kök och matlagning samt till att arbeta i grupp.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen

Ersättning: 50 kr/dag

Ålderskrav: Från det år du fyller 17.

 

Vi ses i sommar!

 

Lämna en kommentar

Följ oss i sociala medier

Translate »