IDEELLA UPPDRAG PÅ NORRBYSKÄR 2018

Lägersommaren på Norrbyskär är uppdelad i fyra perioder. Under varje period finns det möjlighet att välja en rad olika uppdrag. En del uppdrag varar över en hel period och handlar till stor del om att ta hand om gården och serva våra läger med bland annat aktiviteter och mat. Dessa kallar vi gårdsuppdrag. Andra uppdrag varar mellan en och två veckor och dessa uppdrag är direkt knutna till de olika läger vi erbjuder. Vi ser positivt på att söka flera kortare uppdrag som innebär att du stannar under en hel period, men det går givetvis att söka uppdrag för kortare perioder än så. Oavsett vilket uppdrag du väljer är du en del av en stor grupp ledare som alla har ett gemensamt mål: att ge lägerbarnen en fantastisk upplevelse!

Period 1: 13 juni – 3 juli 
Period 2: 3 juli – 23 juli
Period 3: 23 juli – 5 augusti
Period 4: 5 augusti – 19 augusti 

Mer om varje läger på Norrbyskär kan du läsa HÄR och mer om alla utbildningar vi erbjuder hittar du HÄR.

Välkommen att lämna din ansökan HÄR
Fill in your application for volunteering HERE


IDEELLA LÄGERUPPDRAG

Varje enskilt läger har sin egna ideella ledargrupp som består av en lägerchef, tre till åtta lägerledare och en till två aspiranter. Alla i ledargruppen ska vara på plats två dagar innan lägret börjar. Under dessa två, så kallade upptaktsdagar, träffas ledargruppen på Norrbyskär för att göra klart planeringen och andra eventuella förberedelser för lägret. Alla i ledargruppen ska även stanna en dag efter att lägret slutat för att plocka ihop och utvärdera lägret. Det är även önskvärt att ledargruppen är med under periodens startdagar. Vi ser positivt på att söka flera lägeruppdrag under en och samma period.

LÄGERCHEF

Varje läger har en lägerchef. Lägerchefen ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera lägret tillsammans med ledarna, med hög kvalitet. Lägerchefen är kontaktperson mellan lägret och de övriga på lägergården samt mellan lägret och lägerbarnens föräldrar. Lägerchefen är ansvarig för att alla barn får en trevlig lägerupplevelse och att lägrets syfte och målsättning uppfylls. Det är lägerchefens uppgift att handleda lägerledarna och på bästa sätt tillsammans med dem skapa ett bra klimat där alla, både barn och ledare, får vara sig själva och utvecklas. Lägerchefens uppdrag påbörjas på våren då lägerchefen deltar i ledarutbildning för handledande uppdrag samt deltar i rekryteringen av lägerledare i samråd med lägergårdschefen. Uppdraget pågår sedan till och med Återträffshelgen i oktober då sommarens läger utvärderas och dokumenteras.

Förkunskaper: Erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Grundläggande kunskap i ledarskap.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag
Ålderskrav: Minst 20 år

LÄGERLEDARE

Varje läger har mellan 3-8 ledare, beroende på antalet deltagare. Vi beräknar ca 1 ledare per 5 barn. På läger där deltagarna är äldre så minskar ledartätheten något och tvärt om vid yngre lägerdeltagare. Lägerledarens uppgift är att arbeta aktivt med deltagarna, instruera och inspirera dem samt skapa en trygg miljö som gör att de trivs, vågar utmana sig själva och utvecklas. Att vara lägerledare kräver mycket energi men ger också väldigt mycket tillbaka. Varje lägerledare är specifikt ansvarig för en mindre grupp barn. Även om lägerchefen är ansvarig för lägret så sker planering och utvärdering i samråd med alla lägerledare.

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller andra ledarerfarenheter är meriterande.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen
Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

 


IDEELLA GÅRDSUPPDRAG

För att verksamheten på lägergården ska fungera så krävs förutom ideella lägerledare också ideella som har olika typer av serviceuppgifter på lägergården. Lägergården har en gårdsledning bestående av de båda lägergårdscheferna, aktivitetsansvarig och hamnkapten. Gårdsledningen bär ansvaret för att planering och genomförande av den verksamhet som finns på gården håller så hög kvalitet som möjligt samt att alla mår bra. Ytterst ansvariga för verksamheten är dock alltid tjänstemännen på KFUM, men de är inte alltid på plats på Norrbyskär. Förutom gårdsledningen finns också ett flertal olika gårdsuppdrag som fokuserar på olika områden. Sommaren på lägergården är indelad i tre perioder där varje period varar i mellan 3-4 veckor. Alla som har ett uppdrag som gårdspersonal ska helst arbeta minst en hel period.

Period 1: 14 juni – 4 juli 
Period 2: 4 juli – 24 juli
Period 3: 24 juli – 20 augusti

LÄGERGÅRDSCHEF-LGC

Varje sommarperiod har två stycken Lägergårdschefer. Inför sommaren är lägergårdscheferna ansvariga för rekrytering av ideella ledare, med stöd av tjänstemännen  på KFUM och styrelsen för KFUM Norrbyskär. De är ansvariga för all verksamhet som bedrivs på lägergården under sin period. Lägergårdscheferna ska koordinera de olika verksamheterna och aktiviteterna på och kring lägergården samt stödja alla ideella på gården i deras arbete. Lägergårdscheferna ingår i gårdens ledningsgrupp, bestående av lägergårdschefer, aktivitetsansvarig och hamnkapten. Gårdsledningen ansvarar för resursfördelning och planering av alla uppgifter på lägergården. Gårdsledningen ansvarar även för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund.

Förkunskaper: Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantsutbildning) eller annan liknande ledarskapsutbildning. Erfarenhet av att ha varit ledare för ett större antal personer. Ha god förmåga att lyssna och förstå andra människor samt förmågan att skapa ett klimat där alla på gården mår bra och utvecklas.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt antingen HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)  eller Ideell chef  (om du tidigare har deltagit i HLU)
Ersättning: Kost, logi samt 350 kr/dag
Ålderskrav: Minst 20 år

 

INSTRUKTÖR

Instruktören ansvarar för att genomföra aktivitetspass på ett professionellt och trevligt sätt som gör att gruppen får en positiv upplevelse. Aktivitetspassen på lägergården är oftast ca 2,5 timme långa och under den tiden ska instruktören introducera, förmedla kunskap, stötta, peppa och utvärdera aktiviteten tillsammans med gruppen. Instruktören handleds och schemaläggs av aktivitetsansvarig och dessa samarbetar för att skapa en öppet och trevligt klimat i instruktörsgruppen som gör att alla hjälps åt och skapar en trygg miljö för alla att växa i. Tillsammans med aktivitetsansvarig ansvarar instruktören också för att aktiviteterna är i gott skick och att alla aktiviteter håller god kvalitet och bedrivs säkert.

Förkunskaper: KFUM Umeås instruktörsutbildning. Intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, positiv och pedagogisk.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen
Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18år

GÅRDSVÄRD

Gårdsvärdens uppdrag syftar till att säkerställa en trivsam och inbjudande fysisk miljö på vår lägergård – både inomhus och utomhus. Den ena delen av uppdraget består av att skapa goda förutsättningar för lägergårdens ledare att hålla sina respektive områden rena och snygga. Den andra delen av uppdraget består av att själv städa, laga och fixa. Det ingår även i Gårdsvärden ansvarar att driva och underhålla gårdens kiosk ”Markan”.

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen
Ersättning: 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

PRAKTIKUS

Praktikus är lägergårdens egen vaktmästare utföra det praktiska arbete som behövs för att hålla gården igång och väl fungerande. Uppgifter som reparationer, landbundna transporter, arbetsledning av eventuella aspiranter och kolos tillhör de uppgifter som hör Praktikusens vardag till.

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet av likartat arbete inom KFUM eller motsvarande verksamhet. God social kompetens, serviceinriktad, ordningsam, praktisk och ”händig”.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning: 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

HAMNKAPTEN 

Hamnkaptenen ansvarar för lägergårdens hamn, hajkbod och vattenaktiviteter. Helt, rent och säkert är nyckelord i det arbetet. Hamnkapten är handledare för hamninstruktörerna och ansvarar för att säkerställa att de har korrekt utbildning och personlig lämplighet för att hålla i olika typer av aktivitetspass. Som handledare försöker hamnkapten skapa ett öppet och trevligt klimat i gruppen som gör att alla hjälps åt och tillsammans skapar en trygg miljö för alla att växa i. Hamnkaptenen sitter också med i gårdsledningen där dito har särkilt ansvar för aktivitetsplanering och resursfördelning i hamnen. Tillsammans med gårdsledningen är hamnkaptenen ansvarig för att all verksamhet på lägergården bedrivs i enlighet med verksamhetens mål, syfte och värdegrund.

Förkunskaper: Utbildad instruktör på en eller flera av lägergårdens aktiviteter eller motsvarande kunskap om motorbåt, segling och kanot. Praktiska kunskaper kring underhåll av båtar samt säkerhet. Tidigare erfarenhet som instruktör inom KFUM eller liknade verksamhet. Ansvarsfull, pedagogisk, ”händig” och intresserad av grupprocesser.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen, Återträffshelgen  samt HLU (KFUM Umeås Högre ledarutbildning)
Ersättning: Kost, logi samt 200 kr/dag
Ålderskrav: Minst 20 år

HAMNINSTRUKTÖR

Hamninstruktören ska med handledning av hamnkaptenen genomföra aktivitetspass på ett professionellt och trevligt sätt som gör att gruppen får en positiv upplevelse. Aktivitetspassen på lägergården är oftast ca 2,5 timme långa och under den tiden ska hamninstruktören introducera, förmedla kunskap, stötta, peppa och utvärdera aktiviteten tillsammans med gruppen. Instruktören handleds och schemaläggs av hamnkaptenen och dessa samarbetar för att skapa en öppet och trevligt klimat i arbetsgruppen som gör att alla hjälps, känner sig trygga och får möjligheten att växa. Hamninstruktören utför löpande underhåll på segelbåtar (Laser Bug och Laser Bahia), motorbåtar, kanoter och hajkmaterial.

Förkunskaper: Utbildad och godkänd seglingsinstruktör. Intresserad av grupprocesser, ansvarsfull, positiv och pedagogisk.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen 
Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

KÖKSCHEF, EJ IDEELLT UPPDRAG

Kökschefen har det övergripande ansvaret för köket, maten och serveringen vid alla måltider på lägergården under sommaren. Detta inkluderar ekonomi, planering, beställningar, arbetsledning samt miljö- och hälsoarbete. Under sommaren kan kökschefen vid ett antal tillfällen arbeta med större festmåltider både på lägergården och på Norrbyskärs Museum, exempelvis vid konfirmations- och besöksdagar. Vi kommer troligen anställa två kökschefer som byter av varandra, till exempel arbetar 4 dagar i veckan under 10 timmar per dag. Vi ser gärna att kökschefen, liksom alla andra, bor på lägergården under de dagar hen arbetar. Köksutbildning eller lång erfarenhet av liknande arbete krävs.

Förkunskaper: Relevant utbildning och erfarenhet av liknade arbete.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning:
 Avtalsenlig lön enligt HRF
Ålderskrav: Minst 20 år

HÄR lämnas ansökan till kökschef

KÖKSBITRÄDE

Under sommarlägerperioden behövs ett antal personer som hjälper till med tillredning av maten till lägerdeltagare, ledare och annan personal på lägergården. Köksbiträden handleds av kökschefen men vid vissa måltider så som frukost och kvällsfika arbetar biträdena i köket själva. Uppgifterna kan formas utifrån förkunskaper och personlig lämplighet. Att vara köksbiträde är ett tillfälle att träna på att ta ansvar och få en inblick i vad det innebär att jobba ideellt på lägergården. Biträdet ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och personal, får vara sig själva och utvecklas. Biträdet är liksom alla andra en förebild för besökare och deltagare på lägergården.

Förkunskaper och krav: Intresserad av matlagning.
Utbildning och träffar: Upptaktshelgen  och Återträffshelgen
Ersättning: Kost, logi samt 120 kr/dag
Ålderskrav: Minst 18 år

ASPIRANT

Aspiranten handleds av lägergårdscheferna, LGC och får under perioden prova på gårdens olika uppgiftsområden, såväl läger som aktiviteter och service. Önskar aspiranten ett specifikt fokusområde kan LGC och aspiranten tillsammans komma överens om detta. Aspiranten får ta ansvar utifrån sina förkunskaper och önskemål. Att vara aspirant är ett tillfälle att få en inblick i vad det innebär att vara ledare på lägergården. Man är en del av gårdsgruppen som ska bidra till att skapa ett bra klimat där alla, både deltagare och ideella, får vara sig själva och utvecklas. Aspiranten är liksom alla andra ledare en förebild för besökare och deltagare på lägergården.

Förkunskaper: Intresse av att jobba med barn och ungdomar. Genomförd LASP (KFUM Umeås Ledaraspirantutbildning) eller ha andra ledarerfarenheter är meriterande.

Utbildning och träffar: Upptaktshelgen och Återträffshelgen
Ersättning: 50 kr/dag
Ålderskrav: Minst 17 år

Hoppas vi ses i sommar!

Följ oss på webben

Translate »