Skip to content
Sök

Visionen för HörneFORCE

Samverkan!

I samarbete med ideell och offentlig sektor har vi en gemensam vision att anlägga en öppet tillgänglig aktivitetspark med sociala ytor som utvecklar Hörnefors fritidsområde till en mötesplats som engagerar unga i fysisk rörelse och bygger social samvaro.

Detta projekt är andra steget i visionen att på längre sikt skapa Västerbottens första certiferade Pep-park som skall ge barn, unga och vuxna inspiration till lek, rörelse och vardagsmotion och ett hållbart liv oavsett förmåga och tidigare erfarenhet.

VARFÖR!

Vi vill genom vårt nätverk erbjuda nya fritidsaktiviteter i Hörnefors och därigenom bidra till att förbättra ungas fysiska och psykiska hälsa. Generation Peps rapport för 2022 visar för fjärde året i rad att bara 2 av 10 barn når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Forskning visar också att en ökad psykisk ohälsa bland unga är kopplat till fysisk inaktivitet. Barn och ungdomar boende på landsbygden i och omkring Hörnefors har inte samma förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid som barn boende inom Umeå centralort. Hörnefors är ett f.d. brukssamhälle som ligger 28 km söder om Umeå vid kusten. Avståndet till Umeå gör att det är svårt för barn och ungdomar att enkelt kunna delta i aktiviteter som fnns inne i Umeå. Färre föräldrar vill ägna tid (och har möjlighet) att skjutsa sina barn i bil. Den disponibla inkomsten för familjer i Hörnefors är 20% lägre än det svenska genomsnittet, vilket också begränsar ungas möjligheter till en aktiv fritid i organiserad form.

Under pandemin då idrottsföreningarna uppmanades att ställa om och tänka nytt, blev det tydligt att det saknades en plats utomhus för idrottsföreningarna att hålla till på. Vi (KFUM Umeå, Hörnefors IF och Hörnefors Gymnastikförening) bildade en projektgrupp tillsammans med personal på Fritidsgården i Hörnefors och en handfull engagerade samhällsmedborgare under projektledningsstöd av RF SISU. Vi skickade gemensamt ut en enkät till barn och ungdomar där vi efterfrågade vad de saknade för att kunna röra mer på sig på sin fritid. Av svaren framkom förslag på ett 20-tal aktivitetsytor utomhus som inkluderar bollplaner, hinderbana, ytor för träning med redskap och skate, kickbikes och cykel, men även andra platser för mer rofyllda och lekfyllda aktiviteter. De unga önskar även många fer trevliga och praktiska umgängesytor såsom bänkar, vind- och regnskydd, grillringar, växtlighet, avskildhet, och där trygghet skapas genom en möjlighet för vuxna att träffas på området och bättre belysning även kvällstid. Viktigt ansågs även att det fnns en variation av olika aktiviteter att välja mellan och en variation i svårighetsgrad som lockar unga såväl som ungdomar och hela familjer. I föreliggande Leader-projekt vill vi fortsätta arbetet med att tillgodose dessa behov som inleddes med anläggandet av en street-basket plan.

Ett attraktivare och mer varierat fritidsområde ger bättre förutsättningar att grundlägga goda levnadsvanor hos fler unga. Vi vill också bidra till att öka attraktiviteten för Hörnefors som boende- och livsmiljö. Genom att utveckla en ny samlande punkt för samhällets yngre som erbjuder goda möjligheter till spontana och organiserade fritidsaktiviteter bidrar vi till ett minskat klimatavtryck (färre föräldrar behöver skjutsa barn i bil till Umeå centralort). Ett rikt och levande föreningsliv och nya samarbeten som bygger social gemenskap kommer också att bidra till att Hörnefors stärker sin lokala identitet och ökar sin attraktivitet som livsmiljö. Vi bidrar även till att synliggöra Hörnefors som besöksmål.

×