Vårt erbjudande
Fenix är ett individanpassat stödboende för ungdomar från 17 t.o.m. 20 år. Vi erbjuder en egen träningslägenhet i centrala Umeå med stöd för att förbereda den unga inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Vi tar emot:
Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.
Ensamkommande barn och unga.
Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik.
Webbsidan 4a
KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse. Med utgångspunkten “Empowering young people” skapar vi mötesplatser där unga människor under trygga former kan utvecklas till sin fulla potential.

Tack vare föreningens bredd och starka engagemang kan ungdomar som kommer till Fenix Stödboende erbjudas ett socialt sammanhang, personlig utveckling och en meningsfull fritid genom olika typer av aktiviteter.

Webbsidan Innehåll 3b
Välkommen med en förfrågan om plats på boendet. Tillsammans med socialtjänsten gör vi en bedömning av vilket typ av stöd som är aktuellt och hur vi kan möta ungdomens behov.

För mer information om hur vi arbetar och om vårt erbjudande, läs gärna vår lite djupare presentation som du kan ladda ner här.
Webbsidan Innehåll 4b
Namnet Fenix är hämtat ur legenden om fågeln Fenix som står för odödlighet och möjligheten att skapa sig ett nytt liv.

Kontakta oss: Stina Forsgren, fenix@kfum.nu, 090 18 57 06
Translate »