Fenix stödboende

Fenix

Fenix är ett stödboende för ungdomar i KFUM Umeås regi. Vi finns mitt i centrala Umeå och har bedrivit verksamhet för målgruppen sedan 2007.  Fenix riktar sig främst mot ungdomar mellan 17 och 21 år och vi tillhandahåller boende i träningslägenheter.

Namnet Fenix är hämtat ur legenden om fågeln Fenix som står för odödlighet och möjligheten att skapa sig ett nytt liv.

Målgrupp

KFUM Umeå är en fristående ideell förening vilket möjliggör för Fenix att erbjuda boendeplatser till alla närliggande kommuner. I dagsläget har Åsele, Sollefteå, Lycksele, Sorsele, Arjeplog, Nordmaling och Umeå kommun haft ungdomar placerade på Fenix.

Förfrågan om placering hos oss görs av socialtjänsten i respektive kommun.

Vi tar emot ungdomar mellan 17-21 år för placeringar i träningslägenhet.

Start Filosofi

Vi skapar möjligheter för unga människor

KFUM är en rörelse av unga människor, för unga människor. Vi tror att unga människors vardag idag kommer att påverka hur vårt samhälle ser ut i framtiden. För att vi ska få en bättre gemensam framtid behöver vi trygga och modiga människor som bryr sig om sig själva och andra. Det får vi genom att skapa möjligheter för unga människor att utvecklas och må bra, idag.

Människor i alla åldrar är välkomna till KFUM, vi vill inte exkludera någon. Vi tror inte att det finns någon speciell aktivitet eller verksamhet som är bäst för att ge möjligheter för unga att växa. Allt beror på människorna och omständigheterna. Därför kan man göra vad man vill inom KFUM, så länge man följer våra värderingar och vår idé.

Följ oss på webben

Translate »