Vårt erbjudande
Fenix är ett individanpassat stödboende för ungdomar från 17 t.o.m. 20 år. Vi erbjuder en egen träningslägenhet i centrala Umeå med stöd för att förbereda den unga inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Vi tar emot:
Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik.
Ensamkommande barn och unga.
Barn och unga som lever i en otillfredsställande hemsituation.
Läger på Nydala
Vår personal och KFUM Umeås långa erfarenhet av framgångsrikt socialt arbete med fokus på struktur borgar för en lyckad insats.

Närheten till utbildningar, kommunikationer och Umeås breda kulturutbud är berikande och inspirerande för våra ungdomar.

I dagsläget har Åsele, Sollefteå, Lycksele, Sorsele, Arjeplog, Nordmaling och Umeå kommun haft ungdomar placerade på Fenix.
Webbsidan Innehåll 3b
Välkommen med en förfrågan om plats på boendet. Tillsammans med socialtjänsten gör vi en bedömning av vilket typ av stöd som är aktuellt och hur vi kan möta ungdomens behov.

För mer information om hur vi arbetar och om vårt erbjudande, läs gärna vår lite djupare presentation som du kan ladda ner här.
Webbsidan Innehåll 4b
KFUM Umeå är en del av världens största ungdomsrörelse. Vi finns där ungdomar behöver oss och vi skapar möjligheter för unga människor att utvecklas och må bra

Namnet Fenix är hämtat ur legenden om fågeln Fenix som står för odödlighet och möjligheten att skapa sig ett nytt liv.

Kontakta oss: Stina Forsgren, fenix@kfum.nu, 090 18 57 06
Translate »