Gå vår ledarutbildning i höst!

Utöver möjligheten att gå Williams som online-utbildning erbjuder KFUM Umeå en George-utbildning (steg 1) 2018-11-13 kl. 18:00-21:00 Kursledare: Ellen Söderberg, samt en Williams utbildning (steg 2) 2018-11-21 Kursledare: Helena Lewandowska. Utbildningarna hålls på KFUM Umeå. Utbildningarna är gratis att gå för medlem och anställd i KFUM Umeå och anmälan sker via denna länk: https://podio.com/webforms/21573868/1501656

 

Anna Bång årets ungdomsledare

Anna fick utmärkelsen på årets Idrottsgala i Umeå och motiveringen var: Hon är en starkt engagerad ledare och tränare. Hon är dessutom en mycket aktiv lagförälder. I sitt arbete tar hon väl hand om idrottselever som behöver hjälp. KFUM Umeå gratulerar!

Nöjda deltagare på högre ledarutbildning

I helgen 21-23/4 gick vår Högre ledarutbildning (HLU) av stapeln”. Den är till för de ideella som har handledande uppdrag under lägersommaren. Totalt var det 14 personer som deltog i utbildningen med temat ”Bli en lägereldare”. Syftet med HLUn är att skapa engagemang för det handledande uppdraget och att öka kunskapen om lärande, grupprocesser och ledarskap.

Torstein Bratvold ny ordförande

Under måndagskvällens årsmöte valdes Torstein Bratvold till ny orförande för KFUM Umeå. Torstein har lång erfarenhet som företagare inom bl.a. IT-branschen och socialt företagande, som rådgivare inom företagsutveckling och som ledare inom socialt stödjande verksamheter. Han efterträder Björn Jonsson som varit engagerad i styrelsen sedan 2012, det senaste året som ordförande.

Translate »