Välkommen till extra årsmöte och julfika den 7 december

Som medlem välkomnar vi dig till ett extra årsmöte den 7 december. Mötet ersätter det föreningsmöte som vi normalt sett genomför i slutet på året för behandling av verksamhetsplan och budget inför kommande år (detta kommer även göras vid detta tillfälle). Anledningen till ett extra årsmöte är främst för att fatta beslut i vilande stadgeärenden och för att utse en valberedning.

Anmälan
Med anledning av Covid-19 vill vi att ni föranmäler ert intresse att delta. Detta för att vi ska kunna anpassa lokaler efter antal närvarande. Anmälan görs via följande länk: https://kfumumea.typeform.com/to/uva9iD

Lokal
Årsmötet genomförs i cafédelen på Norrland YMCA Hostel (tidigare Café 22), Järnvägsallén 22. Beroende på hur många vi blir så kan fler lokaler i huset komma att nyttjas för att sprida ut oss.

Digital närvaro
Det finns möjlighet att delta digitalt. Önskemål om detta anges i anmälningsformuläret. Information hur du ansluter till mötet digitalt skickas till din e-postadress senast dagen innan.

Program
17.00  Julgröt med tillbehör
18.00  Årsmötet inleds
19.00  Fika och information/utställning
20.00  Årsmötet återupptas

Ärendelista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
3. Val av justeringspersoner och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Frågan om mötet är behörigt utlyst
6. Fastställande av ärendelista
7. Ärenden framlagda av styrelsen (stadgeärenden från ordinarie årsmöte i somras)
– Proposition 1 – Om rösträtt (andra beslut yrkande 1)
– Proposition 3 – Om former för bolagsbildning och ägande (andra beslut samtliga yrkanden)
8. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (stadgeärenden från ordinarie årsmöte i somras)
– Motion 1 – Stärk medlemsinflytandet i föreningen (andra beslut yrkande 2 och 3)
9. Fyllnadsval till sektionsstyrelser
10. Val av valberedning
11. Övriga ärenden
– Återkoppling från visionsprocessen som pågått i föreningen sedan förra hösten
– Redogörelse av verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår
– Presentation av grafiska instruktioner och riktlinjer
– Inbjudan till engagemangsgrupper
12. Avtackningar
13. Mötets avslutande

Rösträtt
Alla medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt på årsmötet. Information om hur du betalar medlemsavgiften finns på föreningens hemsida.

Underlag
Beslutsunderlag tillgängliggörs via hemsidan senast 10 dagar före årsmötet.

 

Senaste årsredovisningen

Senaste årsredovisningen

I vår årsredovisning får du en övergripande presentation av alla våra verksamheter och kan även ta del av vår ekonomiska rapport och statistik över de senaste årens utveckling. De sista sidorna med bl.a. signaturer kompletteras inom kort. Ladda ner som PDF

 

Tidigare årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll BMS 2015

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Merely, wish to pay for a person to compose my paper? Let us see: Just how much will someone write an essay for? And what sort of paper if I submit for approval to a university or school?

Merely, want to pay for someone to write my paper? Let us see: Just how much does someone write a composition for? And what kind of paper writing services should I submit for acceptance to a school or university?

Lämna en kommentar

Följ oss i sociala medier

Translate »