Välkommen till årsmöte den 12 april

Som medlem vill vi hälsa dig välkommen till KFUM Umeås årsmöte 2021. Årsmötet äger rum måndagen den 12 april klockan 18:00 och genomförs helt digitalt pga rådande omständigheter. Här följer information om hur du deltar, mötets agenda och hur du kan förbereda dig m.m.

Länk för att ansluta till mötet finner du längre ner på sidan.

Anmälan
För att kunna ordna ett så bra årsmöte som möjligt vill vi gärna att du anmäler dig via följande länk: https://kfumumea.typeform.com/to/uva9iD

Ärendelista

 1. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen och dess bolag
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret
 10. Verksamhetsplan
 11. Budget
 12. Val av föreningens ordförande för ett år
 13. Beslut om styrelsens storlek och val av styrelseledamöter
 14. Beslut om sektionsstyrelsernas storlek samt val av ordföranden och ledamöter för dessa
 15. Val av två revisorer för ett år
 16. Val av en revisorssuppleant för ett år
 17. Val av valberedning
 18. Val av ombud att representera föreningen på bolagsstämmor i de bolag föreningen äger
 19. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 20. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner)
 21. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner)

Rösträtt
Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet. Glöm inte att betala medlemsavgiften. Detta kan du göra här.

Motioner
Förslag som du vill att årsmötet behandlar skickas till styrelsen (styrelse@kfum.nu) senast 30 dagar före årsmötet dvs lördag 13 mars.

Handlingar
Beslutsunderlag ska tillgängliggöras på hemsidan senast 10 dagar före årsmötet. Detta omfattar bl.a. förslag på verksamhetsplan, budget, årsredovisning för föregående år, förslag från styrelsen (propositioner) och inskickade förslag från medlemmar (motioner). Scrolla ner på sidan för att ta del av handlingarna.

Webbinarium
Vi kommer erbjuda ett digitalt webbinarium den 8 april kl 18.00 inför årsmötet. Där kommer det finnas möjlighet att få information om bl.a. den verksamhetsplan och budget som är föreslagen samt ställa frågor. Vi vill också att det ska finnas möjlighet att få höra mer om de propositioner och motioner som årsmötet ska behandla.  Syftet med webbinarium är att underlätta och avlasta mötet och samtidigt öka möjligheten att komma förberedd.

Instruktion för deltagande

Mötet genomförs måndag den 12:e april kl 18:00 via Zoom och pågår sannolikt fram till kl 21:00. Det kommer vara möjligt att ansluta till mötet från 17:30 för att testa ljud och fika tillsammans på distans. Se länk längre ner för att ansluta.

För att skapa ett så bra årsmöte som möjligt digitalt via Zoom vill vi gärna att ni följer riktlinjerna nedan:

 • Länken till mötet fungerar i en webbläsare, men din upplevelse blir bättre om du använder programmet/appen Zoom. Den finns att ladda ned både till dator och mobiltelefon till olika operativsystem.
 • Ha gärna din video på, men om det blir hackigt för dig stäng av video så brukar det flyta på bättre.
 • Ljudet får du gärna behålla av om du inte har något att säga just nu. Då minskar mängden störande ljud.
 • I övre högra hörnet i Zoom kan du välja speaker view för att se den som pratar och det som delas.
 • Skriv gärna frågor i chatten så kan vi fördela ordet om det behövs.
 • När vi röstar: Vi kommer föreslå att vi röstar med acklamation och konsekvent ställa frågan “Någon däremot”.
 • Om du klickar på ditt eget namn under ”Participants” kan du välja att byta namn. Vi föreslår att ni skriver Namn Efternamn (verksamhet).
 • Vi kommer spela in årsmötet som underlag för protokoll om några oklarheter skulle uppstå med tanke på att det sker digitalt.

Länk till mötet

Använd följande länk för att ansluta till årsmötet:

https://zoom.us/j/93961492032?pwd=RDRaT2ZMVHk2SmlQRG93ekdEdmVtUT09

Meeting ID: 939 6149 2032

Passcode: 008542

 

Varmt välkomna önskar KFUM Umeås styrelse!

 

Handlingar

 

Senaste årsredovisningen

Senaste årsredovisningen

I vår årsredovisning får du en övergripande presentation av alla våra verksamheter och kan även ta del av vår ekonomiska rapport samt statistik över de senaste årens utveckling. Klicka på bilden för att läsa. En signerad version kommer laddas upp inom kort.

 

Tidigare årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020 (extra årsmöte)
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll BMS 2015

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

 

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Följ oss i sociala medier

Translate »