Mötesplats Aequalis – Cafékvällar & Temakvällar

KFUM Umeå har fått bidrag från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att starta upp en mötesplats för alla ungdomar 15-25 år med fokus på NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Syftet är att unga med NPF ska få tillgång till en mötesplats där de kan känna sig inkluderade på sina egna villkor och känna sig delaktiga i utformandet av mötesplatsen och dess verksamhet. Vidare vill vi bidra till en aktiv fritid, utökat närverk, stärkt självkänsla och självförtroende hos målgruppen.

Syfte Cafékvällar: Skapa gemenskap, forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att umgås i en trygg miljö där du kan vara dig själv. Under cafékvällarna kommer det att finnas möjlighet att fika, spela olika spel, använda konstnärsmaterial, göra läxor eller bara sitta och vila om en vill.

Fokus för cafékvällarna är att skapa en trygg och kul mötesplats.  Detta skapas i en medvetet tydlig utformning av lokalen och informationen i projektet. Förutsägbarhet och kontinuitet hos de ideella ledarna. Delaktighet från målgruppen gällande innehåll och utformning av verksamheten.

Vi strävar efter att bjuda in positiva förebilder som har egna erfarenheter av NPF eller liknande utmaningar. De kan vara i form av ledare och föreläsare och syftet är att skapa igenkänning, identifiering och goda exempel på hur man kan skapa en fungerande aktiv fritid. Du får gärna ge förslag om det finns något tema som du vill veta mer om så försöker vi ordna så att en sakkunnig expert kommer till en cafékväll och berätta mer.

Vi jobbar aktivt för att vara en attraktiv mötesplats för såväl tjejer och killar oavsett sexuell läggning, trosuppfattning och etnisk bakgrund. Aequalis är en möjlighet att lära sig av varandra, att skapa ett samtalsforum där du kan delta på dina egna villkor. Skapa en trygg samtalsmiljö där du kan ställa frågor och dela erfarenheter med andra.

Plats: KFUM:s Cafélokal

Dag: Onsdagar

Tid: kl.16-18

Lämna en kommentar

Följ oss i sociala medier

Translate »